9.3.2016 klo 14:12
Tiedote

Lomalla sairastumisen omavastuu takaisin – suuri helpotus pienille työnantajayrityksille

Vuosilomalakiin palautetaan työntekijän omavastuu lomalla sairastamiseen. Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen tänään. Lisäksi vuosiloman ansaitsemista rajoitetaan perhevapaiden ajalta. – Nämä muutokset auttavat erityisesti pieniä työnantajayrityksiä ja naisvaltaisten alojen yrityksiä ja helpottavat työllistämistä, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kun työntekijä sairastuu vuosilomallaan, hänellä on kuuden päivän omavastuu ja vasta tämän ylittävät lomalle sattuvat sairauspäivät voi pyytää siirrettäviksi. Suomen Yrittäjien mukaan muutos helpottaa työllistämistä.

Suorat palkkakustannukset ja esimerkiksi sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset vähentyvät, kun omavastuupäivät palautetaan. Myös töiden järjestely helpottuu, jos lomia siirretään vähemmän.
Suomen Yrittäjien syksyllä 2014 tekemän kyselyn mukaan kolmasosassa työnantajayrityksistä siirrettiin lomapäiviä työkyvyttömyyden vuoksi.

– Muutos tuo säästöjä kymmenille tuhansille työnantajille, Makkula sanoo.

Suomen Yrittäjät vastusti omavastuun poistamista

Työntekijän oikeutta siirtää vuosilomansa työkyvyttömyyden vuoksi myöhemmin pidettäväksi laajennettiin vuonna 2013. Aikaisemmin vasta seitsemän päivää ylittävät lomapäivät saattoi siirtää myöhemmin pidettäviksi. Suomen Yrittäjät vastusti muutosta, koska se lisäsi merkittävästi kustannuksia, jotka aiheutuivat työnantajalle työntekijän työkyvyttömyydestä. Hallituksen esityksessä arvioitiin tuolloin, että kustannus olisi noin 200 miljoonaa euroa.
Muutoksen taustalla oli EU-tuomioistuimen työaikadirektiiviä koskeva ratkaisu. Suomen Yrittäjät esitti, että omavastuupäivistä ei tarvitsisi luopua kokonaan työaikadirektiivin vaatimusten vuoksi. Nyt hyväksytty lakimuutos perustuu samalle ajatukselle. Omavastuupäivistä huolimatta jokaiselle työntekijälle turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

Loman ansainnan rajoittaminen perhevapaiden ajalta tasaa vanhemmuuden kustannuksia

Myös vuosiloman kertymistä rajoitetaan kuuteen kuukauteen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Tähän asti vuosilomaa on kertynyt työntekijälle näiden perhevapaiden ajalta täysimääräisesti.

– Muutos vähentää kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat työnantajille perhevapaista, kun lomaa kertyy niiden ajalta vähemmän, Janne Makkula arvioi lakimuutoksen vaikutuksia.

Molemmista muutoksista voi poiketa työehtosopimuksilla. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2016, joten siirto-oikeuden rajoitus on voimassa jo ensi kesän lomissa.

Fakta: Vuosiloman siirto-oikeus – mikä muuttuu?

• Työntekijän sairastuessa vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä sairauspäivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon.
• Työntekijällä on kuitenkin aina oikeus vähintään neljän viikon vuosilomaan työaikadirektiivin mukaisesti. Omavastuupäiviä voi olla vain silloin, kun työntekijä on ansainnut lomaa enemmän kuin neljä viikkoa.
• Täydet kuusi omavastuupäivää voi tulla kyseeseen silloin, kun työntekijä on ansainnut lomaa viisi viikkoa.
• Omavastuupäiviä voi olla enintään kuusi lomanmääräytymisvuonna ansaittua lomaa kohden.
• Muutokset tulevat voimaan 1.4.2016.

Lisätietoja:
johtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi
lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät, p. 040 7760 560, albert.makela@yrittajat.fi