20.2.2006 klo 07:53
Tiedote

Louekosken esityksessä myönteisiä linjauksia – vaalivaliokunta kummastuttaa

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmiehen, pankinjohtaja Matti Louekosken selvitys-työssä työeläkeyhtiöiden hallinnon uudistamiseksi on hyviä ja kannatettavia ehdotuksia, johtaja Risto Suominen Suomen Yrittäjistä toteaa.

– Vakuutusvalvontaviraston itsenäisyyden lisääminen, työeläkeyhtiöiden toiminnan avoi-muuden parantaminen sekä työeläkeyhtiöiden hallitusten jäsenten kelpoisuusehtojen kiris-täminen ovat selvästi järjestelmän kannalta myönteisiä ja kannatettavia ehdotuksia.

Sen sijaan vaikeasti ymmärrettäviä ovat ne perusteet, joiden nojalla esitetään uuden laki-sääteisen elimen perustamista työeläkeyhtiöihin, Suominen sanoo. Louekoski esittää pe-rustettavaksi vaalivaliokunnan, joka valmistelee yhtiökokoukselle hallintoneuvoston sekä hallituksen jäsenten valinnan. Vaalivaliokunta koostuisi ilmeisesti pelkästään työmarkkina-järjestöjen nimeämistä henkilöistä. Tämä kokoonpano poikkeaa nykyisin laissa säädetystä hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpanosta, jossa työmarkkinajärjestöjen edustajia on lähtökohtaisesti puolet kummankin toimielimen jäsenistä.

– Vakuutuksen ottajina olevat yrittäjät ja pienet työnantajat, joita on lukumääräisesti suurin osa vakuutuksen ottajista, näyttäisivät jäävän kokonaan sivuun. Suomen Yrittäjät ei pidä ehdotuksen sisältämän järjestövallan kasvattamista työeläkeyhtiöissä perusteltuna.

Lisätietoja: Suomen Yrittäjät, johtaja Risto Suominen, p. 0500 417889

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952, Raija-Liisa Konkola