Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen. Kuva: Johanna Erjonsalo

Mikro- ja pienyrityksillä merkittäviä ongelmia saada peruspankkipalveluja – Yrittäjät: Palvelujen tarjoamisvelvoitetta laajennettava

Suomen Yrittäjät vaatii lainsäädännön muuttamista niin, että peruspankkipalvelujen tarjoamisvelvoitetta laajennetaan koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.

Valtiovarainministeriön perjantaina julkaisemassa arviomuistiossa ”Pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön arviointi” todetaan useiden yritysten kohdanneen merkittäviä ongelmia palveluiden saatavuudessa. Ongelmia on raportoitu niin tilien avaamisessa, palveluiden rajoittamisessa kuin tilien sulkemisissa.

Ongelmat kohdistuvat ennen kaikkea mikro- ja pienyrityksiin ja näistä erityisesti maahanmuuttajataustaisiin yrityksiin. Selvitysten mukaan pankkipalveluiden saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat viime vuosina yleistyneet varsin merkittävissä määrin.

Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että valtiovarainministeriön arviomuistiossa tunnistetaan pienten yritysten kasvavat ongelmat saada peruspankkipalveluja. Yrittäjät vaatii ongelman ratkaisemiseksi lainsäädännön muuttamista niin, että peruspankkipalvelujen tarjoamisvelvoitetta laajennetaan koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.

– Nämä ministeriön tekemät havainnot vastaavat Suomen Yrittäjien havaintoja, joiden mukaan pienillä yrityksillä on lisääntyvässä määrin vaikeuksia tilien avaamisessa. Yritykselle ei avata asiakassuhdetta ja maksutiliä mihinkään pankkiin. Yrittäjän ulkomaalaistausta (ei-ETA ja nyt yhä useammin myös ETA-kansalainen) on yhä kategorisemmin muodostunut esteeksi peruspankkipalvelujen saannille, sanoo ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä.

– Toisaalta kansainvälistyneiltä pk-yrityksien pankkipalvelujen tarjoaminen uhataan lopettaa, jos yritys ei lopeta liiketoimintaansa kolmansiin maihin. Lisäksi palvelua kieltäydytään tarjoamasta perustuen yksittäisen osaomistajan mahdolliseen vanhaan henkilökohtaiseen maksuhäiriömerkintään, Malinen jatkaa.

Malisen mukaan nykytilanne on se, että pienten pk-yritysten on erittäin vaikeaa ja jopa mahdotonta saada peruspankkipalveluja.

– Tämä johtaa pahimmillaan liiketoiminnan aloituksen estymiseen tai olemassa olevan liiketoiminnan päättymiseen.

Suomen Yrittäjien mukaan ongelma voidaan ratkaista muuttamalla luottolaitoslain säännöksiä asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin siten, että kyseiset säännökset laajennettaisiin koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä. Myös valtiovarainministeriön arviomuistion mukaan ”oikeutta peruspankkipalveluihin olisi perusteltua harkita laajennettavaksi koskemaan yrityksiä, yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia”. 

Valtiovarainministeriön arviomuistion voi lukea täältä.

Lisätiedot:
Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen 050 434 5952

Muita kiinnostavia aiheita