23.1.2002 klo 12:54
Tiedote

Pankit nostaneet rajusti palvelumaksujaan, korkomarginaalit pudonneet vain vähän

Suomen Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan pankkien korkomarginaalit eivät ole juurikaan viime vuosina kaventuneet, vaikka palvelumaksuja on samaan aikaan lisätty. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelumaksujen laajempi käyttöönotto ei ole käytännössä ainoastaan siirtänyt tuottoja marginaalista palveluihin ja todellisten käyttäjien maksettaviksi, kuten pankit ovat käytäntöä asiakkaille perustelleet.

Kaikkiaan asiakkaat maksavat pankeille noin miljardi euroa vuodessa palvelumaksuina. Tästä kolmannes liittyy maksuliikennepalveluihin, ja jakaantuu karkeasti puoliksi yritysten ja yksityisasiakkaiden kesken. Korkomarginaalien puolen prosenttiyksikön laskun vaikutus on noin 300 miljoonaa euroa.

Pankkien perimissä palvelumaksuissa on suuria eroja. Tämän lisäksi maksujen vertailu on sekä yritys- että yksityisasiakkaalle lähes mahdotonta. Suomen Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan pankkipalveluiden hinnoittelua tulisi oleellisesti yksinkertaistaa mikäli kilpailu palveluiden hinnoilla halutaan saada toimimaan.

Palvelumaksuihin vaikuttavat merkittävästi asiointitavat. Pankkikonttorissa asioiva käteisasiakas maksaa aina korkeimmat kertamaksut, kun taas automaateilla ja erilaisilla verkkopääteyhteyksillä maksuliikettään hoitavat pääsevät halvemmalla.

Yksittäisissä palvelumaksuissa pankkikohtaiset ja alueelliset erot vaihtelevat tapauskohtaisesti. Suurimmat vaihtelut löytyvät Säästöpankeista, joiden voi kuitenkin yleisesti arvioida tarjoavan palveluitaan edullisimmin. Isoista pankeista Nordealla maksut määräytyvät keskitetysti ja myös Sammossa alueelliset erot ovat vähäisiä. Myös maakunnittain maksuerot vaihtelevat tapauskohtaisesti. Edullisimmat pankit löytyvät kuitenkin Etelä-Pohjanmaalta.

Pankkiasiakkaan on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventauksen mukaan käytännössä vaikeaa kilpailuttaa pankkeja, sillä pankit eivät sanottavasti kilpaile palvelumaksuilla, eikä niiden kehitystä ole merkittävästi edes seurattu.

– Maksuvertailun tehostamiseksi Suomen Yrittäjät ehdottaa, että Rahoitustarkastus velvoittaa pankit ilmoittamaan yksinkertaisimpien peruspankkipalvelujensa, kuten käteismaksujen, tilisiirtojen ja kassalaskennan hinnat sekä keskeisen sisällön nykyistä vertailukelpoisemmalla tavalla. Niiltä osin kun maksut poikkeavat sopimus- tai tapauskohtaisesti asiakkaan koon tai muun syyn johdosta, tulee pankit velvoittaa ilmoittamaan maksut erikseen määritellyille tyyppiasiakkaille. Lisäksi alan termistö tulisi yhdenmukaistaa ja pankkien palvelumaksuhinnastojen tulisi olla saatavilla nykyistä helpommin. Vastaavia periaatteita voitaisiin soveltaa myös kuluttaja-asiakkaisiin, Järventaus sanoo.

Yrittäjät ehdottaa, että Rahoitustarkastus tekisi vuosittain selvityksen pankkien maksuliikepalkkioiden kehityksestä Suomessa sekä maksukilpailun toimivuudesta pankkipalveluissa.

Tämä edellyttää sitä, että useassa maassa toimivat pankit velvoitetaan julkaisemaan eritellyt Suomesta saadut maksuliikepalkkiotuottonsa nykyistä selvemmin ja luovuttamaan ne Rahoitustarkastukselle vuosittain.

Lue selvitys: Pankkipalveluiden maksuvertailua tulee tehostaa

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, p. (09) 229 22830
Johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät, p. (09) 229 221
Viestintäpäällikkö Petri Nieminen, Suomen Yrittäjät, p. (09) 229 229 27

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952