22.1.2002 klo 13:53
Tiedote

Pankkien käteistilityksissä yrityksille useiden päivien viivästymisiä

Yrityksiltä on tullut viestejä, että pankkien käteistilitykset yrityksille ovat viime aikoina viivästyneet jopa useilla päivillä ja että yrityksille on tästä aiheutunut haittaa. Johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjistä sanoo, että jos yritykselle on koitunut viivästymisistä vahinkoa, pankki on korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta. Jos yritykselle koituu viivästyksen seurauksena ongelmia maksujensa suorittamisessa, pankin enempien vahinkojen välttämiseksi pyrittävä huolehtimaan asiakasyrityksensä maksuvalmiuden turvaamisesta.

Suomen Yrittäjien kartoituksen mukaan viivästymiset yli luvatun 2 arkipäivän ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Alueellisia eroja on paljon, mutta 4-5 päivän kestoa tullut esiin laajalti. Pisimmillään tilitykset ovat venyneet jopa 10 päivään. Pahimmat tapaukset ovat olleet kaupungeissa ja ruuhka-Suomessa Maaseudulla euroon siirtyminen ei ole aiheuttanut pankkien tilityksiin viivästyksiä.

OnLine uutiset
’); // –>
Puhelin (09) 2292 2952