20.3.2006 klo 15:48
Tiedote

Suomen Yrittäjien terveiset budjetin kehysriiheen: Lisää panostuksia talouskasvua tukeviin toimiin

Julkisen talouden tila antaa jossakin määrin mahdollisuuksia kasvua tukeviin toimiin, kuten koulutuksen, yrittäjyyden, investointien, tutkimus- ja kehityspanosten edistämiseen. Tätä mahdollisuutta tukee valtioyhtiöiden myyntivoitoista saatava rahamäärä. Velkaantumista on kuitenkin vältettävä, sillä ikääntyminen tulee aiheuttamaan suuria menopaineita julkiselle taloudelle, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Arvostuslain aukko
korjattava kehysriihessä

Varallisuusverolain kumoamisen yhteydessä säädettyyn uuteen varojen arvostamislakiin jäänyt verotuksen kiristysautomaatti on korjattava nopeasti, Järventaus vaatii. Hänen mukaansa lakitekninen virhe koskee yrityksiä, joiden käyttöomaisuuteen sisältyy asuntoyhtiön tai keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeita, ja joilla näiden osakkeiden verotusarvo on ollut niin sanottua verotuksen tasearvoa korkeampi.

– Ilman korjausta tuhansien omistajayrittäjien tuloverotus kiristyy yhteensä jopa 50 miljoonalla eurolla. Veronkiristykset nousevat yksittäistapauksissa jopa kymmeniin tuhansiin euroihin, mikä toteutuessaan olisi täysin kohtuutonta.

Vaikka asia on budjettikehysten kannalta suhteellisen vähäinen, se on yrittäjyydelle niin tärkeä, että epäkohdan korjaaminen on varmistettava jo kehysriihen yhteydessä.

Vanhemmuuden kustannusten
korvaaminen

Vaikka vanhemmuuden kustannusten korvaamisesta on juuri syntynyt myönteinen ratkaisu, on toivottavaa, että tässä väestöpoliittisesti tärkeässä asiassa voitaisiin vastuupiiriä laajentaa entistä enemmän koko yhteiskunnan suuntaan, Järventaus esittää.

– Suomen Yrittäjien mielestä valtio tulisi saada verovarojen muodossa mukaan kompensoimaan yksittäisten työnantajien maksettavaksi nyt lopullisesti jääviä vanhemmuuden kustannuksia. Tämä voisi tarkoittaa esim. sairastuneen lapsen hoitoajan palkkakustannusten korvaamisesta työnantajille edes osittain.

Uutta vireyttä sukupolvenvaihdoksiin

Yritysten omistajanvaihdoksia yrittäjän eläkkeelle jäännin yhteydessä hallituksen tulisi edistää mm. siten, että lahja- ja perintöverotuksen huojentamista kehitetään vapauttamalla yritysvarallisuuden siirto verosta, Järventaus sanoo.

– Samalla yrityksen myyjän veronhuojennussäännöksen käyttöalue olisi laajennettava kattamaan yrittäjän eläkkeelle jäännin yhteydessä tapahtuvat yritysvarallisuuden myynnit lähiomaisten lisäksi muihinkin perillistahoihin sekä soveltuvin osin myös yrityksen työntekijöihin.

Lisätiedot:
Suomen Yrittäjät, toimitusjohtaja Jussi Järventaus, p. (09) 2292 2950, 050 336 0015

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952, Raija-Liisa Konkola