27.1.2006 klo 16:05
Tiedote

Taitajasta yrittäjyyteen palkinnot jaettiin Taitaja 2006 –kilpailussa

Tampereella järjestettyjen Ammattitaidon SM-kilpailujen, Taitaja 2006, yhteydessä kisattiin myös Taitajasta yrittäjyyteen–kilpailu. Kilpailun järjesti Suomen Yrittäjät yhteistyössä Taitaja 2006 Tampere-tapahtuman kanssa.

Yrittäjyyskilpailussa oli kaksi sarjaa, ammatillisille oppilaitoksille suunnattu Oppilaitoksessa toteutettava yrittäjyysopetusmenetelmä–kilpailu sekä opiskelijoille suunnattu Yrittäjyysidea
–kilpailu.

Oppilaitoksessa toteutettava yrittäjyysopetuksen toimintamalli-sarjan voittajana palkittiin Valkeakosken ammattiopiston kauneudenhoito-osaston yrittäjyyspainotteinen opetussuunnitelma. Opiskelijat saavat opintojensa aikana 10 opintoviikon kokonaisuuden kauneudenhoitoalan yrittäjyydestä. Opinnot on sisällytetty kaikkiin ammatillisiin opintoihin. Näin opiskelijat saavat laajan näkökulman yrittäjyyteen. Opintokokonaisuus tukee oppimisprosessia. Ensimmäisenä opintovuotena aloitetaan yrittäjämäiseen toimintatavan omaksumisella ja kolmantena vuonna opiskelijat opettelevat pyörittämään omaa yritystä harjoitusyrityksessä osaston hoitolassa.

Opetusmenetelmäsarjassa jaettiin myös kunniamaininta, jonka sai Kurikan ammattioppilaitos aktiivisesta toiminnastaan yrityshautomotoiminnan kehittäjänä. Oppilaitoksessa on toiminut jo useita vuosia yrityshautomo, johon yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita aktiivisesti ohjataan. Hautomo avulla on käynnistynyt lukuisia uusia, kasvavia yrityksiä.

Yrittäjyysopetusmalli-sarjan arviointikriteereinä ovat mallin opetukseen liitettävyys, yrittäjyyteen kannustavuus, toiminnan laajuus sekä oppilaitoksen sitoutuminen yrittäjyysopetukseen.

Yrittäjyysideakilpailussa ei tänä vuonna jaettu ensimmäistä palkintoa. Sen sijaan kaksi ideaa palkittiin kunniamaininnalla. Tampereen kauppaoppilaitoksen merkonomiopiskelijat Anna Pitkämäki Kenkäpari –kenkäkauppa ideallaan sekä Laura Viitanen Sporttimatkat –ideallaan.
Kenkäpari kenkäkaupassa asiakas saa myös suutarin palveluja. Sporttimatkat keskittyvät Tampereen Ilveksen ja Tampere Unitedin vieraspelien fanimatkojen elämyshakuiseen hoitamiseen.
Molempien liikeideoiden vahvuutena on ideoiden realistisuus sekä hyvin toteutettu liiketoimintasuunnitelma.

Liikeidea-sarjan arviointikriteereinä ovat idean innovatiivisuus ja ennakkoluulottomuus, sen käyttötarkoitus ja asiakaskunta.

Palkinnon ja kunniamaininnat jaettiin Taitaja 2006–kilpailujen päätösjuhlassa Tampereella. Opetussuunnitelma-sarjan palkintona jaettiin Turkulaisen kultaseppäyrittäjän Markku Liitolan lahjoittama kiertopalkinto. Valkeakosken ammattiopisto sai palkinnon jo toisen kerran peräkkäin.

Taitajasta yrittäjyyteen –kilpailun tarkoituksena on tukea yrittäjyysopetuksen toteuttamista osana ammatillista koulutusta ja tarjota yrittäjyyttä vaihtoehtona, kun nuoret miettivät omaa tulevaisuuttaan ammatillisten opintojen jälkeen. Yrittäjyysteema sopii erinomaisesti Taitaja-kilpailujen yhteyteen, sillä yrittäjät usein edustavat alansa huippuosaamista Taitajien tavoin. Monilla yrittäjillä on taustallaan ammatillinen koulutus.

Parhaat oppilaitosten opetussuunnitelmasarjaan osallistuneet mallit julkaistaan Suomen Yrittäjien kotisivuilla www.yrittajat.fi/yrittajyyskasvatusmallit/ . Sinne on koottu eri koulutusasteilta hyviä yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja.

Seuraavan kerran Taitajasta yrittäjyyteen –kilpailu kisataan Taitaja 2007 Joensuu –yhteydessä.

Lisätietoja:
Suomen Yrittäjät, johtaja Martti Pallari, p. 0500 812 677 ja koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, p. 050 344 2554

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952, Raija-Liisa Konkola