22.11.2016 klo 11:18
Tiedote

Team Finland valjastettava pienten yritysten avuksi

Suomi tarvitsee kasvua ja lisää kansainvälisiä yrityksiä. Siksi pienten yritysten palvelun parantaminen on Team Finland –uudistuksen tärkein tavoite, linjaa Suomen Yrittäjät.

Yritysten kansainvälistymisen tueksi luotu Team Finland -verkosto on jäänyt yrittäjien valtavirralle vieraaksi, eivätkä palvelut kohtaa yrittäjien tarpeita. Siksi verkoston toimintaa uudistetaan. Uudistamista valmistellut työryhmä teki esityksensä verkoston kehittämiseksi.

Työryhmän jäsen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää erityisen tärkeinä esityksiä Finpron ja Tekesin toiminnan uudistamiseksi. Ne ovat tarjonneet pienille vientiä aloitteleville yrityksille liian vähän tukea.

Työryhmä esittää, että palveluita tarjottaessa aletaan kiinnittää erityistä huomiota pienten, kansainvälistymistä käynnistävien yritysten palvelutarpeisiin, koska niissä on paljon kasvun mahdollisuuksia. Tätä varten otetaan käyttöön kansainvälistymisen palvelusetelituoteperhe.

– Kansainvälistyvät pienet yritykset tarvitsevat asiantuntemusta ja apua kontaktien synnyttämiseen kohdemarkkinoilla. Työryhmän ehdotukset pienten yritysten tarpeiden painottamisesta ja palvelusetelien käytön lisäämisestä ovat tervetulleita. Ehdotus on muutenkin tasapainoinen kokonaisuus, Pentikäinen sanoo.

Maakuntien Team Finland -toiminta ratkaisevassa asemassa

Työryhmän mukaan tulevat maakunnat ovat keskeinen osa Team Finland -toiminnan kotimaan palveluketjua. Yrityksille on tarkoitus tarjota sujuvaa palvelua, jossa yksityiset sekä kuntien, maakuntien ja valtakunnalliset palvelut muodostavat asiakaslähtöisen ja saumattoman ketjun.

– Maakuntien Team Finland –toiminta on erittäin olennaista. Jatkossa kaikkiin maakuntiin pitää rakentaa yrityselämävetoinen Team Finland -ryhmä, joka vastaa asiakkaiden syöttämisestä valtakunnallisiin palveluihin periaatteella ”maakunnista maailmalle – maailmalta maakuntiin”, Pentikäinen sanoo.

– Kun palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken, ja kuhunkin maakuntaan sopivalla tavalla, ollaan lähempänä sitä tavoitetta, että pk-vientiyritysten määrä tuplaantuu, hän kannustaa.

Organisaatiouudistuksen selvittäminen perusteltua

Työryhmä ehdottaa, että hallituksen puoliväliriiheen mennessä arvioidaan, onko perusteltua perustaa uusi Growth Finland -työnimellä kulkeva innovaatio- ja kansainvälistymispalveluita tuottava organisaatio. Valmistelun lähtökohtana on, että Finpron ja Tekesin pohjalta muodostetaan kokonaan uusi toimija. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että vienninedistämisverkostojen toimintaa ulkomailla uudistetaan.

– Julkiset palvelut pitää tuottaa tehokkaasti ja organisaatioita on uudistettava tarvittaessa rohkeasti. Voi olla, että tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja. Kaikkein tärkeintä on, että uudistukset tehdään huolellisen valmistelun pohjalta ja asiakkaiden tarpeet edellä. On järkevää, että valmistelua jatketaan keväälle, Pentikäinen toteaa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
varatoimitusjohtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät, p. 040 173 7007, antti.neimala@yrittajat.fi