30.12.2019 klo 08:44
Tiedote

Työolobarometri: Paikallisen sopimisen edellytykset kunnossa pienissä yrityksissä

Mitä pienempi yritys, sitä paremmaksi työntekijät kokevat luottamuksen, avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun, käy ilmi tuoreimmasta Työolobarometrista. – Tämä luo hyvän pohjan työllisyyden parantamiselle, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Työolot ovat hyvällä tasolla kaikenkokoisissa yrityksissä. Alle 10 työntekijän mikroyrityksissä peräti 87,8 prosenttia työntekijöistä kokee, että väite ”työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset” sopii omaan työpaikkaan erittäin tai melko hyvin. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimmasta Työolobarometrista.

Yli 90 prosentissa suomalaisyrityksistä on alle 10 työntekijää. Työnantajaliittoon kuulumattomia järjestäytymättömiä yrityksiä, jotka ovat velvollisia noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta, on työnantajista yli puolet eli noin 50 000, ja niissä on keskimäärin viisi työntekijää.

– Työolobarometrin tuoreet tulokset osoittavat jälleen, että pienissä yrityksissä on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ja tieto kulkee. Tämä trendi käy ilmi työolobarometreistä vuodesta toiseen, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yritysten eriarvoiselle asemalle ei ole perustetta

Yritykset ovat sopimisessa eriarvoisessa asemassa sen perusteella, kuuluuko yritys työnantajaliittoon vai ei. Esimerkiksi työlainsäädännössä on viitisenkymmentä kohtaa, joista liittoon kuulumaton yritys ei voi sopia toisin, vaikka liittoon kuuluva voi.

Tätä eriarvoisuutta perustellaan sillä, että järjestäytymättömässä yrityksessä olisi huonommat madollisuudet sopia tasapuolisesti. Erityisesti huomiota on kiinnitetty työntekijöiden tiedonsaantiin ja neuvotteluaseman tasapuolisuuteen. Myös luottamusta korostetaan.

– Työolobarometrista käy ilmi, että juuri nämä edellytykset ovat kunnossa pienillä työpaikoilla. Valtaosa näistä yrityksistä ei kuulu liittoon, asiantuntija Albert Mäkelä toteaa.

Työpaikkasopimista kannattaa laajentaa

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Keinoja pohditaan työryhmissä. Yksi ryhmä keskittyy paikallisen sopimisen laajentamiseen.

– Työolobarometri antaa päättäjille luotettavaa tietoa ja hyvän selustan laajentaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksia järjestäytymättömissä yrityksissä, joita laki nyt kohtelee syrjivästi, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula toteaa.

– Paikallista sopimista kannattaa laajentaa, se olisi työllisyysteko, hän jatkaa.

Tieto kulkee pienissä yrityksissä

Lähes 80 prosenttia työntekijöistä alle 10 työntekijän yrityksissä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikalla välitetään tietoja avoimesti.

Työolobarometrien tulosten mukaan työntekijät kokevat myös tulevansa kohdelluksi tasapuolisesti parhaiten kaikkein pienimmissä yrityksissä.

Näin tutkittiin

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla työelämän laatua ja kehittymistä Suomessa. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

Tuoreimman barometrin tulokset perustuvat vuoden 2018 elo- ja syyskuussa toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1066 yksityiseltä sektorilta.

Kyselyhaastattelut tehtiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä.

Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia ja ne ovat vertailukelpoisia aikaisempina vuosina kerättyjen tietojen kanssa.

Suomen Yrittäjät tarkasteli ”Yrittäjä – hyvä työnantaja” -selvityksissään Työolobarometrin kyselyaineistoa siten, että vastaukset jaoteltiin yrityskoon mukaan. Näin saatiin tietoa siitä, miten työntekijät kokivat työoloja koskevat kysymykset eri kokoisissa yrityksissä. Suomen Yrittäjät on tehnyt tätä selvitystä Työolobarometrin aineistoon perustuen jo yli kymmenen vuoden ajan.

Lisätietoja:

Tutustu Yrittäjä – hyvä työnantaja -selvitykseen.

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi
asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät, p. 040 7760 560, albert.makela @ yrittajat.fi