15.6.2016 klo 09:55
Tiedote

Uutta rahoitusta innovatiivisille tai voimakkaasti kasvaville pk-yrityksille

Kenelle ESIR-rahoitusta on tarjolla ja millä ehdoin? Tässä tietoa:

SME InnovFin -riskinjakotakaus on EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvä EIP-ryhmän (Euroopan Investointipankki EIP ja Euroopan Investointirahasto EIR) kautta järjestetty rahoitusinstrumentti, jonka tarkoituksena on helpottaa innovatiivisten tai voimakkaasti kasvavien pk-yritysten lainarahoituksen saatavuutta ja kannustaa innovointeihin tehtäviä investointeja.

Kyse on lainamuotoisesta rahoittamisesta luottokelpoisille yrityksille ja taloudellisesti kannattaviin hankkeisiin. Se ei siis ole avustus. Pankki myöntää luoton ja Euroopan investointirahasto takaa jokaisesta luotosta 50 prosenttia mahdollisesti toteutuvasta lopullisesta riskistä.

Suomessa EIR:n myöntämän riskinjakotakauksen välittäjäpankki on OP. OP Yrityspankin ja Euroopan investointirahaston välinen takaussopimus on 75 miljoonaa euroa. Sopimuksen puitteissa pankki voi myöntää yhteensä 150 miljoonaa euroa uusia luottoja 30.3.2018 asti.

Välittäjäpankin rooli tarkoittaa sitä, että OP voi takausehtojen puitteissa myöntää itsenäisesti luottoja innovatiivisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Euroopan investointirahasto on delegoinut päätöksenteon ja portfolion hallinnoinnin välittäjälle ja takaa 50 prosenttia toteutuneesta riskistä jokaista myönnettyä luottoa kohti. Yrityksen ei tarvitse hakea erikseen takausta, vaan pankilla on täydet valtuudet tehdä luottopäätökset ja hallinnoida takauksen piiriin kuuluvia luottoja. Jokainen osuuspankki tekee päätökset itsenäisesti.

Kenelle rahoitus on tarkoitettu?

Rahoitus on tarkoitettu sekä OP:n nykyisille että uusille asiakkaille laajasti eri toimialoilta Suomessa ja Baltiassa. OP arvioi yrityksen takauskelpoisuutta seuraavilla kriteereillä:

1) Yritys täyttää pk-yrityksen määritelmän, eikä ole noteerattu yhtiö. Pieni yritys on EU:n noudattaman määritelmän mukainen eli alle 250 työntekijää ja taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa tai vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa. Pieni keskisuuri yritys on yritys, jolla henkilöstöä 250 – 499. Henkilömäärää tarkastellaan konsernitasolla ja ns. lähipiiriyhtiöt huomioiden.

2) Yritys on joko innovatiivinen tai voimakkaasti kasvava yritys takausehtojen määritelmän mukaisesti (ks. myöhemmin)

3) Yrityksellä on liikevaihtoa ja kassavirtaa eli näyttöä luoton takaisinmaksukyvystä. Rahoitus ei sovi aivan alkuvaiheessa oleville yrityksille, joilla ei ole vielä liikevaihtoa, eikä myyntiä.

Innovatiivisuus- ja kasvukriteereitä on useita ja kelpoisuuteen riittää, jos yksi ehto täyttyy. Kriteerit kannattaa käydä yhdessä osuuspankin kanssa läpi.

Yhden seuraavista innovatiivisuuskriteereistä tulee täyttyä

• Investoinnilla tuotetaan tai kehitetään uusia tai olennaisesti parannettuja tuotteita, menetelmiä tai palveluita, jotka ovat innovatiivisia ja johon ulkopuolisen asiantuntijan arvion mukaan liittyy teknologisen tai teollisen epäonnistumisen riski.
• Yritys toiminut markkinoilla alle 12 vuotta ja täyttää ns. nopeasti kasvavan yrityksen kriteerit; työntekijämäärän tai liikevaihdon kasvu ollut yli 20 prosenttia vuodessa vähintään kolmen vuoden ajan.
• Yritys on toiminut markkinoilla alle seitsemän vuotta ja sen tutkimus- ja innovaatiokulut ovat vähintään 5 prosenttia liiketoiminnan kokonaiskuluista ainakin yhtenä kolmesta
rahoitushakemusta edeltäneestä vuodesta.
• Yrityksellä merkittävää innovaatiopotentiaalia tai se katsotaan ”tutkimus- ja innovaatiointensiiviseksi yritykseksi” muun muassa sillä perusteella, että yrityksen tutkimus- ja
innovaatiomenot ylittävät tietyn tason, yritys on jo päässyt tietyn EU:n tukirahoituksen piiriin, on saanut EU:n innovaatiopalkinnon, rekisteröinyt immateriaalioikeuksia tai
kerännyt tietyntyyppistä riskirahoitusta.

Minkälaisia lainoja ohjelman kautta voi saada?

Rahoituksen käyttötarkoitus kattaa sekä investoinnit että käyttöpääomarahoituksen. Instrumenttina voidaan käyttää velkakirjalainaa, rahoituslimiittiä, rahoitusleasingiä tai osamaksurahoitusta. Laina-aika on 1 – 10 vuotta ja laina on lyhennysohjelmainen. Lainan määrä on vähintään 25 000 euroa ja enintään 7,5 miljoonaa euroa. Käytännössä tavanomaisin laina-aika on 5 – 7 vuotta.

Pääsääntöisesti lainalle edellytetään myös muuta vakuutta, ja esimerkiksi Finnveran takausta voidaan hyödyntää lisävakuutena enintään 30 prosentin osuuteen lainasta. OP:n myöntämää lainaa ei lasketa valtion tukiin mukaan. OP arvioi vakuudet, laina-ajan ja lyhennysohjelman tapauskohtaisesti.

Mitkä ovat luoton ja takauksen kustannukset?

Riskinjakotakauksesta maksetaan Euroopan investointirahastolle takausprovisiota nostetusta luotosta takauksen osuudelle 0,50 prosenttia takausvastuun kohteena olevasta lainapääomasta, jos yrityksessä on alle 250 työntekijää ja 0,80 prosenttia takausvastuun kohteena olevasta lainapääomasta, jos yrityksessä on 250-499 työntekijää.

OP siirtää suoraan asiakkaalle pankin takauksesta saaman pääomahyödyn eli asiakkaan marginaalia alennetaan vastaavasti 50 prosentin lainaosuudelta. Pankki veloittaa takausprovision marginaalissa ja tilittää sen edelleen Euroopan investointirahastolle.

Miten rahoitusta voi hakea?

Yrityksen ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta Euroopan investointirahaston riskinjakotakaukselle, vaan se tekee normaalin luottohakemuksen osuuspankille. Pankki ja yritys arvioivat yhdessä, täyttyvätkö takauksen kriteerit ja neuvottelevat lainaehdot. Paikallinen osuuspankki tekee itsenäisesti luottopäätöksen ja liittää luottoon riskinjakotakauksen. Yritykselle SME InnovFin vastaa normaalia pankin myöntämää yritysluottoa. Pankki hoitaa keskitetysti raportoinnin ja provision maksut takaajalle. Normaaleihin ehtomuutoksiin tai vakuusmuutoksiin ei tarvita erillistä suostumusta EIR:ltä takaajana.

Yritykselle SME InnovFin tarkoittaa nopeaa ja joustavaa rahoitusprosessia, parempaa rahoituksen saatavuutta takauksen avulla sekä edullisempia rahoituskustannuksia alennetun marginaalin ja edullisen provision kautta.

Jäikö kysyttävää?

Parhaiten lisätietoa saa lähimmästä osuuspankista.