Koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen. Kuva: Johanna Erjonsalo
9.8.2023 klo 09:47
Tiedote

Yrittäjägallup: Koulutus- ja oppisopimuksen suosio kasvussa, hallitukselta odotetaan muutosta oppisopimuksen palkkaukseen

Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen suosio pk-yrityksissä on kasvanut. ”Tämä kertoo työvoimapulasta, mihin oppi- ja koulutussopimukset ovat tehokas ratkaisu. Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen käyttöä kannattaa hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti lisätä, jotta yhä useammalle saadaan ammatti sekä yrityksille osaavia työntekijöitä. Siksi esimerkiksi oppisopimuksen palkkaus on uudistettava”, koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen Yrittäjistä sanoo.

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita on ollut koulutussopimuksella Yrittäjägallupin mukaan 30 prosentissa pk-yrityksistä, kun keväällä 2021 luku oli 27 prosenttia. Oppisopimusta on puolestaan käyttänyt nyt 24 prosenttia yrityksistä, kun vastaava luku edellismittauksessa oli 20 prosenttia.

”Näitä hyödynnetään kaikenkokoisissa yrityksissä. Esimerkiksi 5–9 henkeä työllistävistä yrityksistä yli puolet raportoi käyttäneensä koulutussopimusta ja 43 prosenttia oppisopimusta. Monelle nuorelle työelämässä oppiminen on paras ja ehkä ainut keino saada ammatti ja päästä työelämään”, Vartiainen sanoo.

Oppisopimusta käytetään eniten teollisuuden ja kaupan alalla sekä koulutussopimusta teollisuudessa ja rakentamisessa. Eniten koulutus- ja oppisopimusten käytöstä raportoitiin itä- ja pohjoissuomalaisista yrityksistä.

Hallitusohjelmassa lupaus oppisopimuskoulutuksen edistämisestä

Petteri Orpon hallitusohjelmassa aiotaan edistää koulutussopimuksen sekä oppisopimuskoulutuksen käyttöä. Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää mahdollisuuksia oppisopimuskoulutuksen korvauksen porrastamiseen opintojen edetessä.

”On selvää, että jos oppisopimusopiskelijan palkkaus porrastetaan opiskelijan osaamisen mukaan, yhä useampi pääsee opiskelemaan ammattiin oppisopimuksella”, Vartiainen sanoo.

Työnantajilta tulee paljon palautetta siitä, että varsinkaan nuorilla opiskelijoilla ei ole riittäviä perustaitoja ja osaamista työelämään siirtyessään.

”Nyt 24 prosenttia yrityksistä on kouluttanut oppisopimuksella, mutta Yrittäjägallupin mukaan 36 prosenttia tekisi niin, jos opiskelijan palkkaa porrastettaisiin vastaamaan opiskelijan osaamisen kehittymistä”, Vartiainen sanoo. Nyt palkan määrittävät työehtosopimukset.

Tätäkin enemmän oppisopimuksella kouluttamiseen kannustaisi palkkatuki: 42 prosenttia vastaajista kertoo, että ottaisi oppisopimusopiskelijan, jos saisi siihen palkkatukea.

Vain reilu puolet on saanut koulutuskorvausta

Oppisopimuksella kouluttaneista vain vähän reilu puolet (54 %) on saanut koulutuskorvausta työssä oppivan henkilön oppilaitokselta. Vain 31 prosenttia on tyytyväisiä korvaukseen.  

Koulutuskorvauksen tarkoituksena on korvata työnantajalle oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Laissa ei nyt ole ohjeistusta koulutuskorvausten määristä. Käytännössä koulutuskorvaukset ovat jääneet hyvin pieniksi tai niitä ei makseta.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Yrittäjägallupiin vastasi 1041 pk-yrityksen edustajaa 18.–28.4.2023. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.   

Yrittäjät esittää: Näin nuorten oppisopimuskoulutuksen suosio kasvaisi

  1. Porrastetaan oppisopimuksen aikainen palkkaus vastaamaan opiskelijan osaamisen kehittymistä.
  2. Tehdään koulutuskorvauksen maksamisesta velvoittavaa, kun oppisopimuskoulutuksella on ilman ammatillista peruskoulutusta oleva henkilö. Asetetaan korkeampi koulutuskorvaus velvoittavaksi tapauksissa, joissa oppisopimuskoulutettava kuuluu oppivelvollisuuden piiriin.
  3. Laaditaan koulutuskorvauksen tarkempaa tapauskohtaista määrittelyä varten valtakunnallinen ohjeistus, jotta minimitasosta ei muodostu tosiasiallista maksimitasoa. Koulutuskorvauksen on oltava suhteessa työantajalta vaadittaviin resursseihin.

Lisätietoja Suomen Yrittäjissä: koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen, 044 985 5005, marja.vartiainen@yrittajat.fi.

Toimituksille yrityshaastateltavia:

Kokemusta ja näkemystä oppisopimuskoulutuksesta yrityksessä: Yrittäjä Tarja Arbelius, p. 040 0847980. Sijaiskoti Satuniemi Oy on alle 10-paikkainen huostaanotetuille lapsille ja nuorille laitosluvilla toimiva sijaishuollon palveluita tuottava yksityinen perheyritys, joka on toiminut vuodesta 2000. Paikkakunta: Kiuruvesi. Sijaiskoti Satuniemi – ammatillista kasvua ja tukea tarjoava sijaiskoti

Yrittäjä Marko Vuorinen, p. 044 2608919, Markkos Pizza and Beer. Markkos Pizza and Beer on uudenlainen pitseria, jonka yhteydessä on myymälä käyttöyhteystuotteille. Paikkakunta: Kemi

Kokemusta ja näkemystä koulutussopimuksen käytössä yrityksessä: Yrittäjä Saija Sitolahti, p. 040 058387. Järvenpään Kukkatalo Oy on perustettu 1991. Omistajina toimivat Saija Sitolahti ja Joonas Nieminen ovat kolmannen polven puutarha-alan yrittäjiä. Paikkakunta: Järvenpää. Kukkakauppa Järvenpää – Järvenpään Kukkatalo (jarvenpaankukkatalo.fi)

Muita kiinnostavia aiheita