Suomen Yrittäjien koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Kinnunen. Kuva: Johanna Erjonsalo.
5.7.2024 klo 06:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Yli puolet pk-yrityksistä kaipaa täsmäkoulutuksia 

Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat koulutustarpeisiinsa ylivoimaisesti eniten täsmäkoulutusta, joka koostuu pienemmistä osaamiskokonaisuuksista, selviää tuoreesta Yrittäjägallupista.

52 prosenttia Yrittäjägallupiin vastanneista yrityksistä kertoo tarvitsevansa täsmäkoulutuksia. Tarvetta on erityisesti myynnin ja markkinoinnin, tekoälyn hyödyntämisen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen sekä ja taloudellisen tuloksen varmistamisen ja kehittämisen koulutuksille.  

– Nopeat muutokset haastavat pk-yrittäjiä kehittämään ketterästi toimintaansa. Jatkuva oppiminen tuo saumaa menestyä ja pysyä muutoksen kelkassa mukana, Suomen Yrittäjien koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Kinnunen sanoo. 

Yrittäjägallupin mukaan suurin tarve pienille osaamiskokonaisuuksille oli asiantuntijapalveluissa ja kaupan alalla, erityisesti 2–4 hengen mikroyrityksissä. Naiset kaipasivat niitä enemmän kuin miehet. Alueellisesti suurin tarve oli Pohjois- ja Itä-Suomessa, vähäisintä Uudellamaalla. Iän mukaan tarve oli suurinta 40–49-vuotiaiden keskuudessa, pienintä yli 60-vuotiaiden joukossa. 

Yrittäjägallupiin vastasi 3.–12. kesäkuuta 1 080 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.   

Oppisopimusta kehitettävä 

Pienten osaamiskokonaisuuksien tarve korostui pienissä yrityksissä, koska niistä on hankala ehtiä pidempiin koulutuksiin.  

– Yrittäjät eivät mieltäneet ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia pieniksi osaamiskokonaisuuksiksi. Erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osia kannattaa kehittää entistä enemmän sellaisiksi, että niitä voi tehdä erillisinä täsmäkoulutuksina työn ohessa, Yrittäjien Kinnunen sanoo.  

– Yrittäjät eivät tunne tarpeeksi myöskään yrittäjän oppisopimusta, jossa yrittäjä voi tehdä täsmäkoulutuksena tutkinnon osia osana yrittäjän työtään yrittäjämentorin tukemana. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus maailmassa. Sitä on syytä pitää enemmän esillä, Kinnunen hehkuttaa. 

Oppisopimuskoulutus auttaa yrityksiä myös löytämään ja kouluttamaan tarvittavaa työvoimaa.  

– Yli kolmannes yrityksistä ottaisi oppisopimusopiskelijan, jos opiskelijan palkkaus porrastettaisiin osaamisen mukaan. 42 prosenttia puolestaan ottaisi oppisopimusopiskelijan, jos saisi siihen palkkatukea. Näitä meidän tulee viedä reippaasti eteenpäin, Kinnunen vaatii. 

Oma-aloitteisuus tärkein valmius 

Yrittäjägallupissa selvitettiin myös valmiuksia, joita yritykset odottavat työntekijöiltään. Yritykset arvostavat erityisesti oma-aloitteisuutta (81 prosenttia), vuorovaikutustaitoja (62 prosenttia), vastuullisuutta (59 prosenttia), yrittävää asennetta (58 prosenttia) sekä joustavuutta ja muuntautumiskykyä (56 prosenttia). 

– Näitä kaikkia valmiuksia ja taitoja voi oppia yrittäjyyskasvatuksessa. Kysely osoitti myös, että 18–39-vuotiaat kaipasivat eniten myynnin ja markkinoinnin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisen täsmäkoulutusta. Yrittäjyyskasvatusta kannattaa toteuttaa koko koulupolun varrella varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Tämä vahvistaa yritystemme ja maamme kilpailukykyä, Kinnunen painottaa. 

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä. 

Näin kysyttiin  
Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 080 pk-yritysten edustajaa 3.−12.6.2024.     
Tutkimustulosten luottamusväli on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.    

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Kinnunen, 050 514 3884