Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers
29.6.2024 klo 06:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Yrittäjien enemmistö tukee yhä hallitusta, mutta tyytyväisyys laskussa 

Selvästi yli puolet yrittäjistä on edelleen tyytyväisiä hallitukseen ja sen keskeisiin ministereihin, mutta tyytyväisyys on kääntynyt laskuun, tuore Yrittäjägallup kertoo.

Hallituspohjaan on tyytyväisiä 60 prosenttia yrittäjistä ja tyytymättömiä 29 prosenttia. Eniten tyytyväisyyttä on teollisuudessa ja yli kymmenen henkeä työllistävissä, vähiten yksinyrittäjistä. Viimeksi mainituistakin 49 prosenttia on tyytyväisiä hallituspohjaan. 

Miesyrittäjät ovat selkeästi tyytyväisempiä hallituspohjaan kuin naisyrittäjät. Miehistä tyytyväisiä on 70 prosenttia vastaajista ja naisista 45 prosenttia. 

Yrittäjägallupiin vastasi 3.–12. kesäkuuta 1 080 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.  

Tyytyväisyys ohjelmaan ja toimintaan laskussa 

Tyytyväisyys hallitusohjelmaan on laskenut. Tyytyväisiä oli kesäkuussa 55 prosenttia vastaajista, kun huhtikuussa osuus oli 60 prosenttia. Tyytyväisyys on nyt alimmillaan. 

Myös tyytyväisyys hallituksen toimintaan laski viisi prosenttiyksikköä huhtikuusta, mutta oli kesäkuussa edelleen 54 prosenttia. Tyytymättömien osuus kasvoi 37 prosenttiin ja on nyt korkeimmillaan tämän hallituksen aikana. 

– Tuloksissa näkyy yrittäjien kritiikki hätäistä alv:n korotusta kohtaan ja hallituksen heikkous luoda kasvua. Toisaalta näkyy tuki sille, että hallitus ainakin yrittää tervehdyttää julkista taloutta, vaikka tuloksia työstä ei ole vielä nähtävillä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. 

– On silmiinpistävää, että tyytyväisyys on alhaisinta yksinyrittäjien ja pienten työnantajien parissa. Varsinkin viime mainitut odottavat työllistämistä auttavia työmarkkinauudistuksia, mutta niitä ei ole vielä saatu ja osa lupauksista uhkaa jäädä suutariksi, Pentikäinen jatkaa. 

– Tulokset kertovat myös naisten ja miesten poliittisen ajattelun erilaistumisesta. Naiset ovat selkeästi tyytymättömämpiä hallitusta kohtaan kuin miehet. 

Päähallituspuolueiden kannatus ennallaan 

Myös yrittäjien tyytyväisyys pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran toimintaa kohtaan on laskenut. Orpoon on tyytyväisiä 55 prosenttia ja Purraan 49 prosenttia. Nuorten yrittäjien parissa on eniten tyytymättömiä, vanhempien parissa eniten tyytyväisiä. 

Tyytymättömyyden kasvu hallitusta kohtaan ei kuitenkaan ole lisännyt yrittäjien tyytyväisyyttä oppositiota kohtaan. Tyytyväisiä on vain 14 prosenttia. Naisyrittäjien tyytyväisyys oppositiota kohtaan (20 prosenttia) on selkeästi suurempaa kuin miesyrittäjien (11 prosenttia). 

Yrittäjien puoluekannatukset ovat pääosin ennallaan. Kokoomusta tukee yrittäjistä 43 prosenttia (huhtikuussa 44 prosenttia) ja perussuomalaisia 13 prosenttia (huhtikuussa 13 prosenttia). Keskustan ja Sdp:n yrittäjäkannatus on seitsemän prosenttia ja vihreiden kuusi prosenttia. 

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä. 

Näin kysyttiin
Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 080 pk-yritysten edustajaa 3.−12.6.2024.    
Tutkimustulosten luottamusväli on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.    

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944