20.4.2021 klo 00:02
Tiedote

Yrittäjägallup: Yrittäjien luottamus YEL-järjestelmään horjuu

Yrittäjien luottamus YEL-eläkejärjestelmään on vaatimaton, Yrittäjägallup kertoo. Vain runsas kolmannes kertoo luottavansa yrittäjien eläkejärjestelmään. Epäluottamusta kokevat erityisesti nuoret ja pienituloiset yrittäjät. “Tämä on vakava asia, koska luottamus eläkejärjestelmään on osa ihmisen perusturvaa”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yli 40 prosenttia yrittäjistä epäilee järjestelmää. Viidennes kertoo olevansa täysin ja 22 prosenttia jokseenkin eri mieltä väittämän “Luotan nykyiseen YEL-järjestelmään” kanssa. Järjestelmään luottaa täysin vain 10 prosenttia ja jokseenkin 25 prosenttia yrittäjistä.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien Kantarilla teettämästä Yrittäjägallupista, johon vastasi 1120 yrityksen edustajaa. Kyse ei ole Yrittäjien jäsenkyselystä.

Tilanne on pysynyt koronavuoden ajan ennallaan: vuosi sitten YEL-järjestelmään luotti täysin 10 ja osin 24 prosenttia vastaajista.

Pidemmällä aikavälillä tilanne on kuitenkin parantunut. Vuonna 2017 Suomen Yrittäjät kysyi jäsenkyselyssään samaa. Silloin YEL-järjestelmään luotti täysin noin neljä prosenttia ja jonkin verran noin 20 prosenttia.

Lähes kolmannes yrittäjistä ansaitsee alle 2000 euroa kuukaudessa

Yrittäjägallup kertoo, että yrittäjien ansiotaso vaihtelee runsaasti. Lähes kolmannes (31 %) ansaitsee alle 2000 euroa kuukaudessa ja viidennes (20 %) yli 5000 euroa kuukaudessa. Yksinyrittäjistä lähes puolet (46 %) ansaitsee alle 2000 euroa kuukaudessa.

Nais- ja miesyrittäjien ansiotasoissa on suuret erot. Naisista 40 prosenttia ansaitsee alle 2000 euroa kuukaudessa ja miehistä 25 prosenttia.

– Moni yrittäjä on pienituloinen. Siksi on todella olennaista huolehtia yrittäjän sosiaaliturvasta ja myös eläketurvasta, Pentikäinen sanoo.

Jopa 45 prosenttia yrittäjistä kertoo, ettei hänellä ole varaa riittävään eläkemaksuun. Alle 40-vuotiaista ja naisyrittäjistä 54 prosenttia arvioi, ettei riittävään YEL-maksuun ole varaa.

– Myös yli 3000 euroa ansaitsevista kolmannes kokee, ettei ole varaa riittävään eläkemaksuun. Se kertoo maksutaakan suuruudesta. Koronakriisi on luonnollisesti myös vaikeuttanut maksamista, Pentikäinen sanoo.

Sijoittamalla, säästämällä ja lisäeläkkeellä vanhuuden turvaa

Yrittäjät varautuvat vanhuuteen sijoittamalla, säästämällä, lisäeläkkeelle tai palkkatyöstä kertyneellä eläkkeellä enemmän kuin YEL-maksuilla. Erityisesti nuoret yrittäjät turvaavat sijoituksiin.

Sijoittamisen ja vapaaehtoisen lisäeläkkeen merkitys on selvästi kasvanut koronapandemian aikana. Yli kolmanneksella yrittäjistä on vapaaehtoinen lisäeläke. Vapaaehtoisten lisäeläkkeiden suosio on kasvanut selvästi vuodessa.

– Mitä isommat ansiot, sitä enemmän suositaan lisäeläkettä ja luonnollisesti myös sijoitustoimintaa, Pentikäinen lisää.

Yrittäjät esittää muutoksia YEL-järjestelmään

Suomen Yrittäjät on esittänyt muutoksia YEL-järjestelmään.

– Yrittäjien luottamusta lisäisi se, että yrittäjä saisi oikeuden työuran aikaiseen ansioturvaan aina, kun joutuu ottamaan pakollisen YEL-vakuutuksen. Siksi olemme esittäneet yrittäjän eläkelain mukaisen pakollisen vakuuttamisen alaraja nostamista nykyiseltä tasolta vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Yrittäjät on myös arvioinut, että siirtyminen YEL-työtulossa vuosityötulosta kuukausityötuloon lisäisi ymmärrystä turvan tasosta yrittäjien keskuudessa.

– Yksinkertaisuus ja selkeys varmasti maksavat itsensä takaisin, sillä ne lisäävät yrittäjien luottamusta järjestelmään ja rohkaisevat yrittäjiä huolehtimaan sosiaaliturvansa tasosta nykyistä paremmin, Hellstén toteaa.

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

  • Kyselyyn vastasi 1120 pk-yrityksen edustajaa.

  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Vastaajina on siis muitakin kuin Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjiä.
  • Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
  • Tiedot kerättiin 19.3.–24.3.2021.

Lisätietoja:

Tutustu Yrittäjägallupin tulokseen yrittäjien eläketurvasta.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi
työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fi