Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen. Kuva: Johanna Erjonsalo
25.8.2023 klo 15:08
Tiedote

Yrittäjät: Budjettiesitys oikoo julkista taloutta ja kannustaa työhön

”Suomen Yrittäjät on tyytyväisiä siihen, että hallitusohjelmaa pannaan heti budjettiriihessä toimeksi. Valtiovarainministeriön esitys vastaa hallituksen ohjelmaa, jossa laitetaan julkista taloutta kuntoon, parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja kannustetaan työn vastaanottamiseen”, sanoo ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä. Ministeriö julkisti pääkohdat ensi vuoden budjettiesityksestään tänään.

Valtiovarainministeriön ehdotus noudattaa pääpiirteissään varsin tarkasti hallitusohjelmaa. Lähes hallituksen ohjelman mukaisesti ministeriön budjettiehdotuksessa esitetään noin 0,7 miljardin leikkauksia.

”Hallituksen tavoite julkisen talouden vahvistamiseksi edellyttää selkeitä toimia heti ja viipymättä sekä ja niitä nyt tehdään”, Malinen toteaa.

”Mitä korkeampi velka meillä on, sitä suurempi osa verovaroista menee velan hoitoon. Tämä on myös talouskasvulle haitallista, kun rahat valuvat velkarasituksen maksuun. Siksi velkaantumisen kuriin laittaminen on yrittäjille tärkeää”, Malinen sanoo.

“On nähtävissä, että osana julkisen talouden tasapainottamista ansioturvan tasoon tulee ensi vuoden alusta muutokset, jotka kannustavat ottamaan työtä vastaan”, Malinen sanoo.

Veronkevennykset tukevat ostovoimaa, kotitalousvähennyksen korotukselle kaivataan jatkoa

”Esitys sisältää maltillisen tuloveronkevennyksen pieni- ja keskituloisiin painottuen. Tässä tilanteessa kevennys turvaa hieman ostovoimaa, eikä se vaaranna liikaa tavoitteita hillitä inflaatiota ja saada korkotasoa laskuun”, Malinen sanoo.

“Yrittäjät jäivät kaipaamaan kotitalousvähennyksen tilapäiselle korotukselle hallitusohjelmassa luvattua jatkoa. Odotamme, että hallitus päättää asian viimeistään budjettiriihessä”, Malinen sanoo.

”Esityksen 260 miljoonan euron panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat odotettuja ja tärkeitä. Erityisen tyytyväinen voi olla siitä, että lisärahoitusta on kohdennettu erityisesti yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseen”, Malinen toteaa.

Uudistukset työmarkkinoilla laitettava liikkeelle

Hallitusohjelma sisältää lukuisia vaikuttavia työmarkkinauudistuksia yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi. Yrittäjät odottaa, että uudistukset laitetaan viipymättä liikkeelle.

“Kunnianhimoinen työllisyystavoite edellyttää, että hallitusohjelmassa sovittujen työmarkkinatoimien tinkimätöntä toteutusta. Tämän merkitys kasvaa entisestää, kun suhdanteista ei tule suurta vetoapua”, Malinen huomauttaa. 

Lue lisää yritysten tilanteesta ja korkojen vaikutuksista: Yrittäjägallup: Yritysten näkymät hieman parantuneet, nousseet korot peruvat investointeja – Yrittajat.fi 25.8.2023

Lisätietoja: ekonomisti Petri Malinen, 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi