Johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Kuva: Johanna Erjonsalo
27.2.2023 klo 09:00
Tiedote

Yrittäjät: Yrittäjien eläkelakia uudistettava, tavoitteena luottamuksen ja vapauden parantaminen 

Suomen Yrittäjät esittää laajempaa yrittäjän eläkelain (yel) kehittämistä. Asiaa edellytti myös eduskunta hallitukselta viime syksynä. ”Toivomme, että seuraava hallitus tarttuisi rohkeasti ja avoimesti tähän yrittäjille aivan keskeisen lainsäädännön kokonaisvaltaiseen uudistamiseen”, sanoo johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Yrittäjät esittää myös yleistä ansioturvaa kaikille.

YEL-järjestelmän uudistamisen tavoitteena tulisi olla yrittäjän sosiaaliturvan ja YEL-järjestelmää kohtaan kokeman luottamuksen parantaminen sekä joustavuuden ja yrittäjän vapauden lisääminen, Yrittäjät esittää. 

Yrittäjät julkisti ohjelmansa yrittäjien sosiaaliturvan kehittämiseksi. 

Eduskunta teki viime syksynä täsmennyksiä yrittäjän eläkelakiin. Esityksessä korostettiin kokonaisharkintaa yel-työtulon määrittämisessä. 

Yrittäjän eläkelakiin tehdyt varsin maltilliset muutokset paransivat yrittäjien tilannetta aiempaan sääntelyyn nähden. 

– Yrittäjien esityksestä syksyllä eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan hallituksen tulee selvittää laajemmin yrittäjän eläkelain uudistamisen tarpeita. Seuraavan hallituksen on otettava tämä huomioon ja ryhdyttävä sen edellyttämiin toimiin, Makkula sanoo. 

– Yrittäjän eläkelain mukaisen pakollisen vakuuttamisen alaraja tulee nostaa nykyiseltä tasolta vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle. Vakuuttamisvelvollisuuden täyttymisen pitää perustua yrittäjän työpanoksen arviointiin, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo. 

Jatkossa ansioturvaa voitava kerryttää yhtäaikaisesti yrittäjyydellä ja työntekijänä 

Yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot pitää yhdistää siten, että työnteon tavoista voi kerryttää yhdessä turvaa. 

– Nyt sosiaalivakuutuksemme tunnustaa laajasti lomittaisen yrittäjänä ja työntekijänä toimimisen ja mahdollistaa turvan kerryttämisen myös tällaisesta toiminnasta. Poikkeuksena on työttömyysturva, jossa yhtäaikaisella tai peräkkäisellä yrittäjänä ja työntekijänä työskentelyllä ei voi kerryttää yhteistä turvaa, sanoo Hellstén. 

Yrittäjät myös esittää, että työttömyysturvassa on siirryttävä yleiseen eli universaaliin turvaan ja yhden etuudenmaksajan malliin.  

– Oikeus ansioetuuteen pitää olla jokaisella vakuutetulla, ei ainoastaan kassan jäsenmaksua maksavilla henkilöillä. Tämä on suuri oikeudenmukaisuuskysymys, Makkula lisää.  

Yrittäjien esityksiä yrittäjien sosiaaliturvan uudistamiseksi: 

  1. Uudistetaan Yrittäjien eläkelaki (YEL). 
  2. Yhdistetään yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot siten, että työnteon tavoista voi kerryttää yhdessä turvaa. 
  3. Poistetaan yrittäjän palkkatulosta työnantajan sairausvakuutusmaksu. 
  4. Yhdenmukaistetaan yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto muiden työntekijöiden työssäoloehdon kanssa. 
  5. Asetetaan yrittäjän asumistuen perusteeksi todelliset tulot. 

Muita kiinnostavia aiheita