Johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Kuva: Johanna Erjonsalo
28.6.2024 klo 14:37
Tiedote

Yrittäjiltä kiitosta ja kritiikkiä paikallisen sopimisen esitysluonnoksesta – ”Tehty kummallisia muutoksia”

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lainsäädännön arviointineuvostolle paikallista sopimista edistävän hallituksen esitysluonnoksen. – Esityksessä on hyvää, mutta toisaalta jatkovalmistelussa siihen on tehty kummallisia muutoksia, jotka tekevät paikallisesta sopimisesta tarpeettoman vaikeaa pienissä yrityksissä, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Paikallista sopimista edistävää hallituksen esitysluonnosta on valmisteltu kolmikantaisen työryhmän mietinnön pohjalta. Mietintöön nähden esitys sisältää muutoksia erityisesti työntekijöiden edustusjärjestelmään, sopimiseen henkilöstön kanssa sekä paikallisten sopimusten valvontaan yleissitovassa kentässä.  

– Olemme tyytyväisiä siihen, että järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat sopimisen kiellot vihdoin poistetaan. Luottamusmiehelle ei myöskään luoda uuteen sääntelyyn monopolia, vaikkakin luottamusmies voidaan jatkossa valita myös järjestäytymättömään yritykseen, Makkula sanoo.  

– Ne työntekijät, jotka eivät ole työehtosopimuksen solmineen ammattiliiton jäseniä, voivat aina valita edustajakseen luottamusvaltuutetun. Tämä turvaa työpaikkademokratiaa ja antaa kaikille työntekijöille mahdollisuuden osallistua yhteisistä asioista sopimiseen, Makkula toteaa. 

”Omituinen ja elävälle elämälle vieras”

Aiemmat yritykset edistää paikallista sopimista ovat kariutuneet siihen, että henkilöstön edustuksesta ei ole päästy järkevään ratkaisuun.  

Tällä kerralla ongelma on toisaalla. Esitysluonnosta on muutettu jatkovalmistelussa siten, että jatkossa työehtosopimuksen mahdollistamista joustoista ei olisi mahdollisuutta sopia henkilöstön kanssa yhdessä säännöllisen työajan järjestelyitä lukuun ottamatta. 

– Tämä on todella omituinen ja elävälle elämälle vieras ehdotus. Valtaosa työnantajayrityksistä on pieniä, muutaman hengen yrityksiä, joissa sopiminen yhdessä ilman edustajaa on kaikkein luontevin tapa. Nyt tätä ei aiota mahdollistaa, vaan työntekijöiden pitäisi valita sopimiseen edustaja. Tämä valuvika pitää viimeistään eduskuntavaiheessa korjata, Makkula vaatii. 

– Ehdotus ei vastaa hallitusohjelmaa, jossa nimenomaisesti todetaan, että paikallinen sopiminen mahdollistetaan yritystasolla niin, että sopijana voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö, hän jatkaa. 

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että luottamusmiehiä ja luottamusvaltuutettuja on vain alle 10 prosentissa järjestäytymättömiä yrityksiä.  

– Edustajan valintaan ei pidä pakottaa, vaan henkilöstön on halutessaan voitava sopia myös yhdessä työnantajan kanssa. 

Taas lisää hallinnollista taakkaa

Paikallisten sopimusten valvontaan ehdotetaan mallia, jonka mukaan työnantajan tulisi toimittaa tehty paikallinen sopimus työsuojeluviranomaiselle. Jos näin ei tee, siitä voisi seurata laiminlyöntimaksu. 

– Mielestämme nykysääntelyn mukainen valvontajärjestelmä olisi riittävä. Nyt luodaan tarpeetonta hallinnollista taakkaa, vaikka sitä pitäisi päinvastoin vähentää. 

– Eduskuntavaiheeseen jää vielä tehtävää ja muutoksia esitykseen tarvitaan, jotta hallitus saa toteutettua paikallisen sopimisen hallitusohjelmakirjaukset, työllisyystavoitteet voidaan saavuttaa ja syntyy sopimisen malli, joka toimii yritysten arjessa, Makkula sanoo. 

– Erityisesti pienet työnantajayritykset ovat ahtaalla. Esitys ei valitettavasti anna riittävästi keinoja siihen, miten työpaikoilla voidaan etsiä luontevasti ja toimivalla tavalla yhdessä ratkaisuja yrityksen kilpailukyvyn vahvistamiseen ja työpaikkojen turvaamiseen. On selvää, että edelleen tarvitaan toisin sopimisen oikeus. Se jää seuraavan hallituksen tehtäväksi. 

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula, 040 581 2472