10.3.2006 klo 14:39
Tiedote

Yrityssaneerauslain muutoksilla tiukennetaan mahdollisuuksia päästä saneeraukseen

Oikeusministeriön asettama yrityssaneerauslain tarkistamista pohtinut työryhmä on tehnyt lukuisia muutosesityksiä voimassa olevaan lakiin. Työryhmän mietintö ei ole yksimielinen, vaan esim. Suomen Yrittäjät on jättänyt mietintöön eriävän mielipiteen, koska se ei ole voinut kaikilta osin yhtyä enemmistön näkemykseen ehdotettavien muutosten sisällöstä.

Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen Yrittäjyyden politiikkaohjelmaan kirjattuja tavoitteita ei ole riittävässä määrin otettu työryhmän työssä huomioon, lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori toteaa.

– Yrityssaneerauslainsäädäntöä tulisi kehittää nykyistä paremmin pienten yritysten tervehdyttämiseen soveltuvaksi. Samalla olisi edistettävä yrityssaneerausten käyttöä konkurssimenettelyn sijasta.

Työryhmän mietintöön kirjatut säännösehdotukset eivät helpota yritysten mahdollisuuksia päästä tervehdyttävään prosessiin, Tähtivuori painottaa. Hakemus- ja menettelyvaiheeseen ehdotettavilla muutoksilla nostetaan saneerauskynnystä ja kiristetään ohjelman vahvistamisen edellytyksiä nykyiseen tilanteeseen verrattuna, hän sanoo.

Saneerauskynnystä nostavista muutoksista Suomen Yrittäjät näkee olennaisimpina konkurssivertailua koskevan säännöksen tiukentamisen sekä konkurssisuojan puuttumisen muutoksenhakuvaiheessa.

– Nykyinen konkurssivertailusäännös on ollut toimiva eikä tarvetta saneerauskynnyksen nostamiselle ole. Tähän saakka on riittänyt, että saneerausohjelman mukaan velkojalle kertyvä suoritus ei ole arvoltaan pienempi kuin mitä konkurssissa kertyisi velkojalle jako-osuutena.
– Uuden muotoilun mukaan saneerauksessa saatavan suorituksen tulee olla arvoltaan olennaisesti suurempi, jota muutosta on pidettävä saneeraukseen pyrkivän velallisen kannalta kohtuuttomana vaatimuksena.

Riikka Tähtivuoren mukaan työryhmän ehdotuksella poistettaisiin myös velallisen tosiasiallinen mahdollisuus hakea muutosta saneeraushakemuksen epäämispäätökseen. Tilanteessa, jossa konkurssihakemuksen käsittelyä ei tarvitse keskeyttää muutoksenhakuvaiheessa, yritys ehditään ajaa suurella todennäköisyydellä konkurssiin. Tällä konkurssisuojan puuttumisella tuhotaan tervehdyttämiskelpoisen yritystoiminnan jatkuminen, Tähtivuori pelkää.

Suomen Yrittäjät olisi myös toivonut, että ehdotukseen olisi kirjattu tuomioistuinkäsittelylle selkeät määräajat hakemusvaiheen nopeuttamiseksi. Tuomioistuimien liian pitkät käsittelyt ovat nykyisessä tilanteessa johtaneet siihen, että yritys on tässä odotusvaiheessa ehtinyt menettää tosiasialliset saneerausedellytyksensä.

Lisätiedot: lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, 050 3849 454

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952, Raija-Liisa Konkola