14.6.2022 klo 09:05
Tutkimus

Digibarometri 2022

Suomi on säilyttänyt toisen sijan jo kolmatta vuotta peräkkäin digitaalisuuden hyödyntämistä mittaavassa maiden välisessä vertailussa, ilmenee vuoden 2022 Digibarometrista.

Parhaiten Suomi menestyy julkisen sektorin vertailussa. Heikointa Suomen menestys on yrityssektorin digitalisaation vaikutuksissa, jossa kehitys on ollut laskeva. Barometrin erityisteemana on tänä vuonna teollisuuden digitalisaatio.

Suomi on onnistunut säilyttämään kakkossijansa kolmatta vuotta putkeen vuoden 2022 Digibarometrin vertailussa. Tanska sijoittui viime vuoden tavoin vertailun kärkeen ja Norja nousi tällä kertaa kolmanneksi. Yhdysvallat joutui tyytymään neljänteen sijaan, ja Ruotsi täydensi Pohjoismaiden voittokulkua ollen Alankomaiden jälkeen kuudes.

Digibarometri vertailee ja mittaa digitaalisuuden hyödyntämistä 22 maan kesken kolmella eri tasolla (edellytykset, käyttö ja vaikutukset) sekä kolmella pääsektorilla (yritykset, kansalaiset ja julkinen). Vuoden 2022 Digibarometrissa Suomi menestyy parhaiten digitaalisuuden hyödyntämisen edellytysten osalta, ollen sijalla 1., kuten viime vuonnakin. Digitaalisen teknologian käytössä sijoitus on kolmas, mutta digitaalisuuden vaikutuksissa sijoitus on viime vuoden tapaan vasta kuudes. Sektoreittain Suomi on toisena julkisen sektorin vertailussa ja kansalaisten sekä yritysten vertailussa neljäs.

Yksityiskohtaisempi tasojen ja sektoreiden vertailu paljastaa Suomen menestyvän heikoiten digitalisaation vaikutuksissa yrityssektoriin. Tänä vuonna sijoitus on kymmenes. Suomen sijoituksen kehitys on ollut laskuvoittoinen viime vuodet siitä huolimatta, että yrityssektorin suhteelliset t&k-panostukset ovat olleet keskimäärin samansuuruiset kuin vertailun kärkimaissa.

Suomi ja Ruotsi huippuluokkaa teollisuuden digitaalisuudessa

Vuoden 2022 Digibarometrissa tarkasteltiin myös teollisuuden digitaalista intensiteettiä eli missä määrin digitaalisia teknologioita on otettu käyttöön yrityksissä tai teollisuudessa. Valmistavan teollisuuden osalta Pohjoismaat hallitsevat vertailua, ja erityisesti Suomessa ja Ruotsissa kehityksen aste on selvästi muuta Eurooppaa korkeampaa. Suomi oli vuonna 2021 ainoa Euroopan maa, jossa yli puolella teollisuusyrityksistä oli vähintäänkin korkea digitaalisen intensiteetin taso.

Digibarometri 2022 -tutkimuksen julkaisijat ovat työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Suomen Yrittäjät. Toteutuksesta vastasi Etlatieto Oy.