Tutkimus

Digitaalisuudella on merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen

31.10.2016

Menestysvaiheessa olevat kasvuhakuiset yritykset hyödyntävät parhaiten digitaalisuutta. Vaikka digitaalisuus ei takaa menestystä, pienet ja keskisuuret yritykset hakevat kasvua voimakkaasti digitalisoinnin kautta, kertoo tuore tutkimus.

Yritysten digitalisaatiotavoitteet liittyvät myyntiin ja markkinointiin, asiakaskokemukseen ja omien liiketoimintaprosessien kehittämiseen. Vuoteen 2015 verrattuna tietotyön perustyövälineiden, kuten älypuhelinten, etäyhteyksien ja pilvipalveluiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Pk-yritykset panostavat voimakkaasti myös digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen.

— Erityisen myönteistä on se, että digitaalisessa markkinoinnissa on menty eteenpäin ja pk-yritykset investoivat siihen. Merkittävä menestystekijä digisuuntautuneille yrityksille on nimenomaan markkinoinnin digitaalisuus, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala tulkitsee tuoreen tutkimuksen tuloksia.

Elisan ja Suomen Yrittäjien tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten suhdetta digitaalisuuteen sekä digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä yrityksissä. Tutkimuksessa yritykset jaoteltiin kuuteen ryhmään niiden elinkaaren vaiheen perusteella. Tulosten mukaan digitaalisuutta hyödyntävät selvästi parhaiten asemansa jo vakiinnuttaneet menestysvaiheessa olevat yritykset, jotka tavoittelevat kasvua.

Digitaalista liiketoimintaa tekevät yritykset hakevat kasvua

Digitaalista liiketoimintaa tekevien yritysten kasvuhalut ovat selvästi muita suuremmat, sillä peräti 40 prosenttia niistä tavoittelee voimakasta kasvua (+ 30 prosenttia). Lähes yhtä suuri osuus yrityksistä on kasvanut viimeiset viisi vuotta vähintään 10 prosentin vuosivauhdilla.

Selvityksen mukaan menestysvaiheessa olevat asemaansa tyytyväiset yritykset ovat jääneet monin osin digitalisaation vauhdista.

— Suomessa on paljon yrityksiä, joiden liiketoiminnan digitaalisuuden aste riittää nyt, mutta joiden tuotteiden ja palveluiden haastajat voivat digiliiketoiminnan rajattomuuden ja skaalautuvuuden takia tarjota hyvin lyhyessäkin ajassa nykyisen tarjonnan korvaavia ratkaisuja, Neimala sanoo.

— Digitaalisuus yhdistetään usein kilpailuedun tavoitteluun, mutta monilla yrityksillä tähtäin on turhan lyhyt. Digitalisointi tulisi nähdä jatkuvana toiminnan kehittämisenä ja siten kilpailukyvyn ylläpitona, johtaja Jorma Niemelä Elisan Yritysasiakkaat-yksiköstä huomauttaa.

— Tutkimuksenkin mukaan välimatka tämän ymmärtäneiden edelläkävijöiden ja asemaansa tyytyväisten pk-yritysten välillä on liian suuri.

Vain joka kymmenes yritys on tunnistanut, miten digitalisaatio voisi tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä havaintoa.

Yrittäjän asenne ratkaisee

Tutkimuksen mukaan yrityksen kasvutavoitteen jälkeen seuraavaksi tärkein yrityksen digitalisoinnin astetta selittävä tekijä on yrittäjän on suhtautuminen ja kiinnostus digitaalisuutta kohtaan.

— Se erottaa menestyjät muista yrityksistä. Lähes yhtä kriittinen menestystekijä on riittävä digiosaaminen. On selvää, että erityisesti pienet yritykset tarvitsevat lisää koulutusta ja sparrausta, Suomen Yrittäjien koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen sanoo.

— Vaikka tutkimus osoitti, että kehitykselle on vielä paljon tilaa, olemme hyvin iloisia pk-sektorin ottamista edistysaskelista. Pk-yritykset vastaavat yli puolesta kaikkien suomalaisyritysten liikevaihdosta, joten digitaalisuudesta saatava kilpailukyky vaikuttaa merkittävällä tavalla koko Suomen kilpailukykyyn. Juuri tätä haluamme olla mukana tukemassa, Jorma Niemelä sanoo.

Tutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy. Vastanneet yrittäjät edustavat 1—50 hengen yrityksiä.

Näin tutkimus tehtiin:

  • Kyselytutkimukseen vastasi 730 yrittäjää, joista 632 kuului Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriin
  • Tutkitut yritykset työllistävät 1-50 henkeä
  • Tutkimuksen aiheisto kerättiin elo-syyskuussa 2016
  • Elisa Oyj:n ja Suomen Yrittäjien tilaaman tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy