18.5.2022 klo 16:00
Tutkimus

Kuntabarometri 2022

Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Suomen Yrittäjien 10. Kuntabarometri-kysely (ent. Elinkeinopoliittinen mittaristokysely) toteutettiin yhteistyössä IROResearchin kanssa 1.2.–4.4.2022 sähköposti-informoituna internet-kyselynä. Kyselyyn vastasi 9 564 yrittäjää.

Suosittelemme, että tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti kuntien ja yritysten välisessä vuoropuhelussa sekä elinkeinopolitiikan kehittämisessä.

Palkitut kolmessa kuntakokoluokassa

Kyselystä selviää, missä kunnissa on paras yrittää.

Suurten, yli 50 000 asukkaan kuntien ykkönen on Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaalta
Keskikokoisten (10 000–50 000) kuntien ykkönen on Lieto, Varsinais-Suomesta
Pienimpien, alle 10 000 asukkaan kuntien ykkönen on Marttila, Varsinais-Suomesta.

KUNTABAROMETRI 2022 RAPORTIT

Kyselystä on tehty kolme erilaista raporttia. Valtakunnallisen raportissa on yhteenveto kyselyn tuloksista valtakunnallisesti. Aluekohtainen raportti on yhteenveto alueen tuloksista. Näiden lisäksi Yrittäjien kuntabarometrin -kyselyn kuntaraportit on ajettu kaikista kunnista, joissa on vähintään kymmenen vastaajaa.

Kuntaraportti on yrittäjien piirtämä tilannekuva kunnan elinkeinopolitiikasta. Sen avulla kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt voivat yhdessä yrittäjien kanssa käydä vuoropuhelua.

Kunta- ja alueraporttien lisäksi käytössä on vertailutyökalu, jossa voidaan tehdä kunta- ja aluekohtaisia vertailuja. Voit tehdä vertailua tästä.

Lue tiedote: Lähes 10 000 yrittäjää vastasi: kunnille kiitosta infrasta, moitteita julkisista hankinnoista

Läs nyhetsinfo: Närmare 10 000 företagare svarade: kommuner får beröm för infrastrukturen, kritik för offentlig upphandling


Etelä-Karjala
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Etelä-Pohjanmaa
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Etelä-Savo
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Helsinki
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Häme
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Kainuu
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Keski-Pohjanmaa
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Keski-Suomi
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Kymi
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Lappi
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Pirkanmaa
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Pohjois-Karjala
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Pohjois-Pohjanmaa
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Päijät-Häme
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Pääkaupunkiseutu
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Rannikko-Pohjanmaa — Kust-Österbotten
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Satakunta
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Savo
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Uusimaa
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »

Varsinais-Suomi
Alueellinen raportti (pdf)
Kuntaraportit »