28.6.2022 klo 00:01
Tutkimus

Kysely yrittäjien eläkevakuuttamisesta 2022

Suomen Yrittäjät teetti Kantar TNS:llä kyselyn yrittäjien näkemyksistä eläkevakuuttamisesta ja -järjestelmästä.

Kysely toteutettiin tiedonkeruuna, jossa osa vastaajista osallistui kyselyyn Suomen Yrittäjien rekisteristä sähköpostikyselynä (668 vastausta) ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta (707 vastausta). Tutkimukseen vastanneista 1375 pk-yrityksen edustajasta 1032 ilmoitti, että heillä on yrittäjän eläkelain mukainen YEL-vakuutus voimassa. Eläkejärjestelmää koskeneet kysymykset kohdistettiin tälle vastaajajoukolle. Tässä raportissa käsitellään em. ryhmän vastauksia. Tiedonkeruu tehtiin 4.–9.3.2022. Tulosten luottamusväli on +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Julkaisija: Suomen Yrittäjät

Tarvitsetko lisätietoja? Ota yhteyttä:

Harri Hellstén

Työmarkkina-asioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät