27.9.2022 klo 08:11
Tutkimus

Opiskelijasta yrittäjäksi 2022

Osana opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttamaa opiskelijabarometriä selvitettiin korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyshalukkuutta ja yrittäjänä toimimista.

Valtakunnallisen tiedonkeruun kohderyhmänä olivat kaikki Suomessa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevat, pois lukien Poliisiammattikorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Sähköinen kyselylomake lähetettiin 9.2.–9.3.2022. Tutkimuskutsua levittivät korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt. Vastaajia oli yhteensä 5023. Aineisto on painotettu sukupuolen, äidinkielen, korkeakoulusektorin ja tavoitetutkinnon tason mukaan.

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyshalukkuus on kasvanut verrattuna edelliseen kyselyyn, joka toteutettiin vuonna 2019. 34 prosenttia opiskelijoista ilmoitti olevansa halukas toimimaan yrittäjänä valmistumisensa jälkeen. Vuonna 2019 vastaava luku oli noin 31 prosenttia. Yrittäjänä jo opiskeluaikana toimivien opiskelijoiden osuus on pysynyt kutakuinkin ennallaan eli noin kolmessa prosentissa.

Tutkimusraportti

Tiedotteet

Lisätietoja