8.12.2021 klo 11:20
Tutkimus

Parempaa hoitoa palvelusetelillä – Suomen Yrittäjien selvitys: Palvelusetelin käyttö julkisella sektorilla vuonna 2020

Suomen Yrittäjät on kartoittanut palvelusetelin käyttöä edellisen kerran vuonna 2015 ilmestyneessä selvityksessään Palveluseteli – tehoa ja joustoa. Tuolloin kysely lähetettiin 30:lle asukasluvultaan suurimmalle kaupungille ja kunnalle, joista saatiin 28 vastausta.

Suomen Yrittäjät teki uuden kyselyn touko–elokuussa 2021, jolloin kunnilla oli käytössä vuoden 2020 taloustiedot. Kysely lähetettiin kaikille yli 20 000 asukkaan kunnille ja kaupungeille (37 kpl), kaikille sairaanhoitopiireille (20 kpl) sekä niille kuntayhtymille, jotka järjestävät kaikki kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut (15 kpl) niiden puolesta. Vastaus saatiin kaiken kaikkiaan 53 organisaatiosta.

Tätä palveluseteli tarkoittaa

Palveluseteli perustuu palvelusetelilakiin, jonka mukaan monia kunnan palveluja, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja, voidaan järjestää palvelusetelillä.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita. Se ei kokonaan korvaa kunnallista palvelutuotantoa, vaan se täydentää palvelutuotantoa.

Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän myöntämä maksusitoumus. Sitoumus korvaa yrityksen tuottamasta palvelusta ennalta määrätyn kustannuksen, joka on yhtä kuin palvelusetelin
arvo. Kuntalainen voi näin valita itse, kuka palvelun hänelle tuottaa, missä ja milloin.