Tutkimus

Rahoitustiedustelu toukokuu 2000

1.5.2000

Tiivistelmä tuloksista

Yritysten rahoitustarpeet ovat edelleen vähäisiä

Pk-yritysten rahoitustarpeet ovat kaikkiaan todella harvinaisia, sillä vain joka toisella yrityksellä on ylipäätään lainoja tai takauksia ja 85 prosenttia yrityksistä ei aio hankkia niitä lähitulevaisuudessakaan. Joka viidennellä ulkoista rahoitusta tarvitsevalla pk-yrityksellä on vaikeuksia sen suhteen. 15 prosentilla on ongelmia vakuuksissa.

Kaksi yrittäjää kolmesta ei ole edelleenkään halukas ottamaan yritykseensä ulkopuolista sijoittajaa edes vähä-äänisillä tai kokonaan äänioikeudettomilla osakkeilla. Yleisimmät syyt pääomasijoittajan vieroksumiseen ovat pääomien riittävyys ja huoli päätösvallan menettämisestä.

Niinpä pk-yritysten ulkoinen rahoitus pysyy edelleen pankkikeskeisenä. 60 prosenttia ulkoista rahoitusta tarvitsevista aikoo vastaisuudessakin kääntyä pankin puoleen, mikä on liki main sama osuus kuin tähänkin asti.

Pankkien markkinaosuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia, vaan MeritaNordbankenin ja Osuuspankkien yhteen laskettu 80 prosenttinen valta-asema pk-yritysten pankkirahoittajina on säilynyt. Näin siitäkin huolimatta, että säästöpankit saivat yrittäjäasiakkailtaan muita pankkeja paremman kouluarvosanan.

Vakuutusalan muutokset jakavat markkinoita uudelleen

Ulkomaisen tarjonnan lisääntyminen, finanssitavaratalojen syntyminen ja etenkin Sammon ja Leonian yhdistyminen sekä Pohjola-Ryhmään kohdistuvat uudistukset voivat lähitulevaisuudessa johtaa siihen, että viidennes pk-yrityksistä vaihtaa vakuutusyhtiöryhmäänsä. 7 prosenttia vastaajista ilmoitti vaihtavansa vakuutusyhtiötä kevättalven kyselyhetkellä, jolloin Sampo-Ryhmän ja Pohjola-Ryhmän markkinaosuudet pk-sektorilla olivat yhtä suuret ja muita ryhmiä suuremmat.

Vakuutusalan uudelleen järjestelyiden myötä alan hintojen uskotaan pääosin nousevan ja yrittäjän neuvotteluaseman heikkenevän. Myös palveluiden määrän ja laadun suhteen pessimistisiä yrittäjiä on hieman enemmän kuin optimistisia yrittäjiä. Sen sijaan vakuutusalan tuotevalikoiman ja liiketoiminnan tuntemuksen odotetaan pikemminkin paranevan uudelleen järjestelyiden myötä.

Muilta osin vakuutusalan ei uskota muuttuvan. Alan kilpailun ja tuotteiden vertailtavuuden heikkenemiseen uskoo yhtä moni kuin niiden paranemiseenkin. Kaikissa kysymyksissä selvästi eniten on niitä, jotka ennakoivat nykytilanteen pysyvän suunnilleen ennallaan.

Voit ladata tutkimuksen omalle tietokoneellesi pdf-muotoisena klikkaamalla tästä.