Tutkimus

Suomalaisten pk-yritysten digiosaaminen 2019

26.11.2019

Keskeiset tulokset

Suurella osalla pk-yrityksiä haasteita digitaalisen osaamisen kanssa

 • Pk-yritysten johdosta ja yrittäjistä joka toinen arvioi digitaalisen osaamisensa vähintään hyväksi, mutta ainoastaan hieman yli kolmanneksessa yrityksiä arvioitiin henkilöstön osaaminen hyväksi.
 • Suurimpia haasteita digitaalisen osaamisen kehittämiseen ovat ajan puute ja sopivan kehittämistavan löytäminen.
 • Digitaalisen osaamisen kehittyminen keskittyy: Mikäli yritys on kehittänyt viime aikoina osaamistaan, tulee se kehittämään sitä myös jatkossa erittäin suurella todennäköisyydellä.

Osaamisen kehittäminen kohdistuu usein myyntiin ja markkinointiin

 • •Myynti ja markkinointi ovat tärkeimpiä digitaalisen osaamiseen kehityskohteita. Digitaalinen markkinointi ja viestintä arvioitiin myös tärkeimmäksi tulevaisuuden muutostarpeeksi.
 • •Digitaalisen osaamisen kehittämistä tullaan tekemään useimmiten kouluttamalla. Palvelujen ostaminen digiasiantuntijoilta on myös huomattavasti todennäköisempää kuin osaajien palkkaaminen tai vuokraaminen.

Pilvipalvelut ovat arkipäiväistyneet, moni aikoo arvioida jatkossa 5G-teknologian, automatiikan ja tekoälyn hyödyt

 • Pilvipalvelut ovat käytössä jo noin 60 prosentissa tutkituista yrityksistä.
 • Useammassa kuin joka kolmannessa yrityksessä aiotaan arvioida myös 5G-teknologian, automatiikan ja tekoälyn hyödyt.
 • 5G-teknologian hyödyistä tietää jonkin verran joka toinen pk-yrittäjä. Verkon luotettavuutta pidetään kiinnostavimpana ominaisuutena.

Oikean palvelun löytäminen, tarvemäärittely ja ajanpuute hankaloittavat pk-yritysten digitalisoitumista

 • Ainoastaan harvat pk-yritykset hahmottavat, miten he voisivat saada tehokkuutta toimintaansa digitaalisia teknologioita hyödyntämällä.
 • Yritykset kaipaavatkin tietoa digitaalisuudesta sekä apua tarvemäärittelyyn ja oikean ratkaisun valitsemiseen.
 • Ostotilanteessa suurin osa pk-yritysten johdosta ja yrittäjistä kokee, että on vaikea arvioida, mikä olisi relevantti ratkaisu omalle yritykselle. Lisäksi palveluiden laatua on hankala arvioida.
 • Lisäksi pk-yritysten arjen hektisyys ja ajanpuute tekee kehittämisestä ja ostamisesta haasteellista.

Moni ei tunne reaaliaikaista taloutta ja sen edellyttämät rakenteiset laskut ja kuitit aiheuttavat jonkin verran vastarintaa

 • Noin 15 prosenttia pk-yrittäjistä tuntee reaaliaikaisen talouden hyvin ja hieman yli kolmannes jonkin verran.
 • Rakenteisessa muodossa olevat laskut ovat käytössä noin 70 prosentissa työnantajayrityksistä ja joka kolmannella yksinyrittäjällä. Rakenteisia kuitteja käyttää noin joka neljäs pk-yritys.•Joka neljäs työnantajayritys ja joka kolmas yksinyrittäjä suhtautuu kriittisesti pakolliseen rakenteisten laskujen ja kuittien käyttöönottoon siirtymäajan jälkeen.
 • Vastaavasti joka viides työnantajayritys ja joka kuudes yksinyrittäjä ei pidä siitä ajatuksesta, että arvonlisäverotiedot siirtyisivät suoraan verottajalle.

Näin tutkimus tehtiin

 • Tutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy.
 • Tutkimuksen toimeksiantajat ovat Elisa Oyj ja Suomen Yrittäjät.
 • Tutkimukseen vastasi 382 yrittäjää, joista hieman yli neljäsosa on yksinyrittäjiä. Muut yrittäjät edustavat pääosin 2-50 hengen yrityksiä.

» Tutustu tutkimukseen: Suomalaisten pk-yritysten digiosaaminen

» Lue tiedote: Pilvipalvelut ovat yleistyneet pk-yrityksissä ja moni arvioi jo 5G:n, automaation ja tekoälyn hyötyjä