Tutkimus

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2018

31.12.2018

Esipuhe

Omistajanvaihdosten edistämiseksi loppuvuonna 2017 kutsuttiin koolle Ov-foorumi pohtimaan omistajanvaihdosten edistämiseksi tarvittavaa yhteistyötä. Ov-foorumi määritteli hankkeen yritysmarkkinoiden kehittämiseksi. Hanke käynnistyi keväällä 2018. Noin kolme vuotta kestävän hankkeen rahoituksesta puolet tulee työ- ja elinkeinoministeriöstä ja toisesta puolesta vastaavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Fennia-konserni ja Elo, Nordea, Danske Bank, Keskuskauppakamari, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Ymmärrys omistajanvaihdosten merkityksestä yritysten kasvussa ja kehittämisessä on viime vuosina laajentunut. Kyse ei ole yksinomaan yrittäjien ikääntymisen mukanaan tuomasta tarpeesta vaan omistajanvaihdokset nähdään yhä enemmän työkaluna kasvun aikaansaamiseksi. Näin alueen tutkimus tulee saattaa koskemaan myös muita kuin vain varttuneimpia ikäluokkia. Niinpä tämän barometrin kuten jo vuonna 2015 toteutetun tutkimuksen kohteena oli myös nuoremmat yrittäjät.

Tämä tutkimus toimii jälleen osaltaan herättelytoimena henkilöille, jotka ovat aloittamassa yritystoimintaa yritysoston kautta, yrittäjille toiminnan laajentamismahdollisuutena ja totta kai myös niille yrittäjille, jotka nykyisestä yritystoiminnastaan haluavat luopua.

Toimivista yritysmarkkinoista, jossa kaupan kohteen ovat myös mikro- ja pienyritykset, hyötyvät monet tahot, kun yritykset vaihtavat omistajaa niin, että kertynyttä osaamista ja omaisuutta ei hukata. Erinomaisesti toimivista yritysmarkkinoista voidaan tehdä kilpailuetu alueellisesti ja koko Suomea koskien.

Tutkimuksen toteutti Seinäjoen ammattikorkeakoulu, joka on toteuttanut vastaavat tutkimukset vuosina 2012 ja 2015. Kiitämme Elina Varamäen johtamaa tutkijaryhmää sujuvasta ja asiantuntevasta yhteistyöstä. Kiitämme erityisesti kyselyyn vastanneita yrittäjiä. Kiitoksen ansaitsevat myös ne alan toimijat, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit ja alueiden kehittämisyhtiöt, jotka välittivät kyselyä jäsenilleen ja asiakkailleen.

Uskomme, että tutkimus antaa oivia suuntaviittoja omistajanvaihdosten edistämistyölle ja auttaa osaltaan yritysmarkkinoiden kehittymistä.

» Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2018

Jari Huovinen
Ov-foorumin puheenjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto

Mika Haavisto  
Ov-foorumin sihteeri
Suomen Yrittäjät

Tekijät
Elina Varamäki, Sanna Joensuu-Salo, Anmari Viljamaa, Juha Tall & Marja Katajavirta

Lisätietoja
Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja Kulttuuri,
p. 040 830 5189, elina.varamaki@seamk.fi