Tutkimus

Yksinyrittäjäkysely 2010

23.10.2010

Yksinyrittäjyys näyttää olevan varsin pysyvä elinkeino ja myös elämäntapa. Lähes 55 % vastaajista on toiminut yrittäjänä yli 5 vuotta. Yrittäjyys on päätoimista lähes 90 %:lle vastaajista ja yleisin yhtiömuoto on toiminimi. Sitä käyttää 56 % yksinyrittäjistä. Osakeyhtiö on joka kolmannella yksinyrittäjällä. Toimialoittain yksinyrittäjyys painottuu palvelualoihin. Kyselyyn vastanneista yksinyrittäjistä 60 % toimii palvelualoilla muiden yksittäisten toimialojen osuuksien jäädessä melko pieniksi.

Palkkatyöhön siirtyminen ei houkuttele yksinyrittäjiä. Melkein 80 % heistä kertoo jatkavansa yksinyrittäjänä aivan varmasti tai hyvin todennäköisesti. Mitä pidempään on toiminut yrittäjänä sitä varmempaa on myös yrittäjänä jatkaminen. Samaa näkemystä vahvistaa myös yksinyrittäjien tyytyväisyys tilanteeseensa. Joka viides on erittäin tyytyväinen yrittäjyyteensä.

Suurin osa vastaajista haluaa jatkaa nimenomaan yksinyrittäjänä. Neljäsosa vastaajista ei haluaisi mistään syystä siirtyä palkkatyöhön. Tärkein peruste yrittäjyyden vaihtamiseen palkkatyöhön olisi korkeampi ansiotaso palkkatyössä. Toiseksi yleisin peruste olisi yrittäjän verotuksen kiristyminen: 17 % vastaajista harkitsisi palkkatyötä, jos yrittämisen verotus olisi nykyistä kireämpää.

Lähes 60 % yksinyrittäjistä ei ole yrittäjyysuransa aikana palkannut yritykseensä ulkopuolisia työntekijöitä. Painavin syy siihen, ettei yksinyrittäjä halua yritykseensä lisää työvoimaa on se, ettei työtä riitä yhtä henkilöä useammalle. Myös toiminnan laajennustarpeiden puuttuminen sekä korkeat työvoimakustannukset ovat merkittäviä perusteita toimia yksin. Vapaissa vastauksissa korostui se, että yksinyrittäjän työ perustuu henkilökohtaiseen osaamiseen, mitä on vaikea korvata kenenkään muun työpanoksella. On myös huomattava, että toimiminen yrittäjien keskinäisissä liiketoimintaverkostoissa korvaa oman yrityksen työvoimatarvetta.

Työn sivukuluja pitäisi kyselyn mukaan alentaa merkittävästi, jotta ensimmäisen työntekijän palkkaus yleistyisi. Lähes joka neljäs yksinyrittäjä katsoo, että sivukulujen tulisi laskea 50 %, jotta yrittäjä palkkaisi ensimmäisen työntekijän. Tärkein parannus palkkatukikokeiluun yksinyrittäjien mielestä olisi palkkatuen ulottaminen määräaikaiseen tai nykyistä laajemmin osa-aikaiseen työhön.

Yksinyrittäjät eivät toimi yksin, vaan heidän yhteistyöverkostoonsa kuuluu tyypillisesti 2-3 muuta yrittäjää tai yritystä. Monen yrittäjän verkostot ovat varsin laajat: 18 %:lla yksinyrittäjistä on verkostossaan enemmän kuin 10 muuta yritystä tai yrittäjää. Palveluja muilta yrittäjiltä ostetaan yleisemmin 1000–5000 eurolla vuodessa.

Häiritsevä tai harhaanjohtava markkinointi on erittäin yleistä. Vain runsaat 17 % yksinyrittäjistä ei ole kohdannut sellaista kertaakaan tänä vuonna. Useita kertoja häiritsevän markkinoinnin kohteeksi on joutunut lähes 60 % vastaajista ja viikoittain tai vieläkin useammin 8 %.

Yksinyrittäjien tulojen jakauma on suhteellisen lähellä palkansaajien tulojakaumaa. Kuitenkin alimmissa tuloluokissa yksinyrittäjien osuus on suurempi. Puolet yksinyrittäjistä ansaitsee henkilökohtaisina tuloina alle 2000 euroa kuukaudessa. Itsensä työllistäminen ja yrittäjäriskin kantaminen ei siten monilla yksinyrittäjillä näy tulojen nousuna.

23.10.2010

Lue tästä koko raportti:
> Yksinyrittäjäkysely 2010

Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
johtaja Timo Lindholm, p. (09) 2292 2856 ja
ympäristöekonomisti Sampo Seppänen p. (09) 2292 2843