28.12.2021 klo 13:46
Tutkimus

Yrittäjä – hyvä työnantaja 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Työolobarometri on tärkeä työelämän laadun mittari. Se kertoo, mitä yrityksissä työskentelevät työntekijät ajattelevat, minkälaisena työnsä kokevat ja miten työnantajan kanssa sujuu.

Tuoreimman barometrin tulokset perustuvat vuoden 2020 elo- ja syyskuussa toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1 095 yksityiseltä sektorilta. Kyselyhaastattelut tehtiin Tilasto keskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia. Kiitän työ- ja elinkeinoministeriötä siitä, että olemme jälleen saaneet käyttöömme työolobarometrin aineiston.

Raportoimme vuosittain tässä selvityksessä barometrin tiedot yrityskokoluokittain. Olemme tehneet näin jo yli kymmenen vuoden ajan. Tämän tarkastelun seurauksena on saanut nimensä myös selvityksemme nimi. Työntekijöiden viesti on nimittäin vuodesta toiseen sama: Yrittäjä on hyvä työnantaja.

Suomi tarvitsee kipeästi joustavampia työ markkinoita, ja työpaikat laajempaa sopimusvapautta. Yleissitovaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä on keskimäärin viisi työntekijää. Erityisesti näissä pienissä yrityksissä on hyvät edellytykset yhteiselle sopimiselle. Ristiriitaista on, että lainsäätäjä rajoittaa juuri niiden työpaikkojen sopimusvapautta, joissa luottamus on hyvä ja tieto kulkee. Toivoa sopii, että barometrin tietoja hyödynnetään työ markkinoiden sääntelyä kehitettäessä.

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja, varatuomari Suomen Yrittäjä

Yrittäjä — hyvä työnantaja -raportti

Lue tiedote: Työolobarometri: Pienissä yrityksissä työntekijä ja johto luottavat toisiinsa

Raportin on laatinut asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät