9.12.2022 klo 12:17
Tutkimus

Yrittäjä – hyvä työnantaja 2022

Pienissä yrityksissä on hyvät edellytykset paikalliselle sopimiselle, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

Tuoreimmat tulokset perustuvat vuoden 2021 syksyllä toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1 310 yksityiseltä sektorilta. Kyselyt tehtiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Työolobarometrin kohdeväestöön kuuluvat kaikki vähintään 10 tuntia viikossa työskennelleet palkansaajat äidinkielestä riippumatta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Paikallisen sopimisen vastustajat väittävät usein julkisuudessa, että luottamusta paikalliselle sopimiselle ei olisi. Työolobarometri osoittaa toista. Luottamus, tiedonkulun avoimuus ja tasapuolinen kohtelu on pienillä työpaikoilla parhaalla tasolla. Työntekijöiden viesti on vankkumaton: Yrittäjä on hyvä työnantaja.

Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä trendi on selkeä ja jatkunut pitkään. Ristiriitaista on, että lainsäätäjä rajoittaa juuri niiden työpaikkojen sopimusvapautta, joissa luottamus on hyvä ja tieto kulkee.

Työntekijöiden barometrissä kertomat tiedot kannattaa pitää mielessä, kun kevään eduskuntavaalien jälkeen pohditaan tulevan hallituksen työmarkkinoiden kehittämistä koskevia linjauksia.

Kiitän työ- ja elinkeinoministeriötä siitä, että olemme jälleen saaneet käyttöömme työolobarometrin aineiston.

Janne Makkula
Johtaja, Suomen Yrittäjä

Raportin on laatinut asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät.

Muita kiinnostavia aiheita