Toimintamme Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan Yrittäjien tavoitteena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä alueellamme.

Yrittäjien jäsenyys on kunnia-asia

Etelä-Karjalan Yrittäjät on maakuntamme vaikuttavin elinkeinoelämän toimija! Jäseninämme on vajaa 2000 yritystä, jotka työllistävät itsensä lisäksi myös tuhansia muita eteläkarjalaisia. Toimimme hyvin aktiivisesti jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä, vaikuttaen päätöksentekoon ja valvoen jäsentemme etuja. Meitä kuunnellaan ja kunnioitetaan!

Etelä-Karjalan Yrittäjien tavoitteena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä alueellamme.

Etelä-Karjalan Yrittäjät toimii osana Suomen Yrittäjien organisaatiota

Yrittäjäjärjestö toimii kolmella ulottuvuudella. Jäsenyys syntyy paikallisen yrittäjäyhdistyksen ja yrityksen välille. Paikallisyhdistykset muodostavat alueellisen järjestön, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n. EKY ja muut alueelliset järjestöt muodostavat Suomen Yrittäjät ry:n.

Etelä-Karjalan Yrittäjät keskittyy strategiansa mukaisesti:

  • rakentamaan vahvemman vaikuttamiskoneiston
  • kehittymään etevämmäksi ja painavammaksi edunvalvojaksi
  • viestimään ärhäkämpiä ja äänekkäämpiä kannanottoja
  • luomaan selkeämmän työnjaon elinkeinoelämän vaikuttajakentässä
  • neuvottelemaan paremmat jäsenedut ja tuottamaan lisää katetta jäsenmaksuille
  • kasvattamaan jäsenistönsä suuremmaksi ja kattavammaksi
  • rakentamaan vahvemman yrittäjyyskulttuurin Etelä-Karjalaan.

Kannattaa siis olla osa tätä yritteliästä ja vahvaa vaikuttamiskoneistoa!

Missio:
Etelä-Karjalan Yrittäjät on yrittäjyyden etevä edunvalvoja ja yritysten ärhäkkä äänitorvi Etelä-Karjalassa.

Visio:
Eurot Etelä-Karjalaan! Yrittäjyys ja yrittäjäjärjestöjäsenyys kunnia-asiaksi!