Hämeen Yrittäjät ry

Hämeen Yrittäjien juuret ovat syvällä yrittäjyyden maaperässä. Yrittäjyyden ymmärrys ei ole päälle liimattua, se sykkii meidän dna:ssa. Olemme kasvaneet mahdollistamisen kulttuurissa. Mahdollistaminen ja yrittäjyyden toimintaympäristön kehittäminen ovat olleet tehtävämme jo perustamisvuodestamme 1940.

Toiminnan alku on välirauhan ajassa. Odotuksien, pelon ja ennen kaikkea toiveikkuuden saattelemana maakunnallinen yrittäjäjärjestö näki päivän valon. Yrittäjät yhdessä rakensivat yhteiskuntaa uudelleen, tuottivat hyödykkeitä – tuotteita arjen tarpeisiin ja palveluita elämää helpottamaan.

Yrittäjien varainhankinta perustui toki jäsenmaksuihin, mutta se oli vähäistä. Toimintaa tehtiin myös kehittämällä, aluksi hyvinkin pienimuotoista liiketoimintaa. Sen myötä syntyneet tapahtumat ja julkaisut täydensivät kasvavan ja voimistuvan yrittäjyyden palvelutarjontaa vaurastuvalle kansalle.

Vuosikymmenet ovat kuluneet, mutta toimintamme perusta on pysynyt samana. Tavoitteenamme on ollut läpi aikojen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisääminen. Omistajayrittäjyys on kasvollista ja sillä on koti. Yrittäjä menestyy, jos häntä ympäröivä yhteiskunta menestyy. Siksi yrittäjille on tärkeää myös oman kotikunnan, maakunnan ja kotimaan menestyminen. Tavoitteena on ollut nyt ja tulevaisuudessa, kakun kasvattaminen.

2000-luvun yrittäjyys on vastuullista. Yrittäjien tavoitteena on ollut kestävä kasvu yrittäjäjärjestön perustamisesta lähtien. Se on arvo, joka on meille yhtä tärkeä, kuin yrittäjyyden ytimeen kuuluvat vapaus ja vastuu; samojen asioiden eri puolia. Rinnalla kulkee myös arkipäiväistynyt kansainvälisyys. Monikulttuurinen ja moniulotteiset liiketoimintaympäristöt vaativat yrittäjyydeltä rohkeutta, luovuutta ja uusiutumiskykyä. Tässä ajassa Hämeen Yrittäjät ovat yrittäjien ja sidosryhmien luotettava kumppani. Teemme töitä sen eteen, että yrittäjien asema ja yrittämisen olosuhteet olisivat parempia. Teemme sen, koska yrittäjyys vie koko suomalaista yhteiskuntaa kohti parempaa tulevaisuutta.