Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Yrittäjyyden ja omistajanvaihdosten edistäminen osana oikeudenmukaista ja vihreää siirtymää -hanke käynnistyy vuoden 2024 alusta

Elinkeinorakenteen uudistaminen kohti vihreää siirtymää vaatii paljon erilaisia ja eritasoisia toimenpiteitä. Myös Kainuussa vihreän siirtymän luomat mahdollisuudet on tunnistettu mutta vielä vähän hyödynnetty. Kainuussa on noin 3 000 päätoimista yritystä, joista valtaosa toimii perinteisillä toimialoilla Kajaanin ja Sotkamon alueella.

Kasvavana huolena on palveluiden turvaaminen, kun suuri joukko yrityksiä on lopettamassa toimintansa lähivuosien aikana yrittäjien ikääntymisen vuoksi. Toisaalta huolena on yritysten ja yrityskannan uudistumis- ja innovaatiokyvykkyyden heikkeneminen. Elinkaarensa loppupuolella olevat yritykset eivät tutkitusti ole kehittymis- tai kasvuhakuisia. Tutkimusten mukaan omistajanvaihdos on ajankohtainen jopa 50 prosentille yrityksistä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Kehys-Kainuussa kiivain luopumisvaihe on käsillä juuri nyt ja Kajaanin seutukunnan yrityksissä 3 – 5 vuoden kuluessa. Kunnista ja yritysrajapinnassa toimivilta asiantuntijoilta on tullut viestiä matalan kynnyksen omistajanvaihdosneuvonnan kasvavasta tarpeesta ja siihen on syytä erityisesti reagoida.

Yrittäjyys ei ole perinteisesti ollut Kainuun vahvuusalueita. Maakunnan yritysten kasvuhalukkuus on heikkoa ja yrityskanta per kapita on maan alhaisin. On tärkeää, että menetettyjen työpaikkojen, yritysten ja liiketoimintojen tilalle tulee uusia. Uudet yritykset uusilla toimialoilla ovat tutkitusti kasvuhakuisia ja työllistävät useammin kuin perinteisten alojen yritykset. Uutta yrittäjyyttä ja kasvua luodaan edistämällä vihreän siirtymän toteutumista osana yritystoimintaa ja innovaatioita, osana re-start-up ja start-up -yrityksiä.

Oppilaitosten, toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden, opettajien ja yritysten välinen yhteistyö on Kainuussa hyvällä tasolla. Kehittämistarpeita kuitenkin on erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisessä Kainuuseen sekä harjoittelupaikkojen, opinnäytetöiden ja erilaisten projektien toteuttamisessa mikro- ja pk-yrityksissä. Harjoittelujaksojen ja erilaisten projektien kautta opiskelijan työllistyminen yrityksiin tai yrittäjyys on todennäköisempää.

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden muutos on käynnissä. TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta alkaen kuntien järjestämisvastuulle. TE2024-uudistus vaikuttaa yrityksiin ja työnhakijoihin sekä palveluiden tuottajiin. Erityisesti alkavien, lopettavien ja omistajanvaihdosneuvontaa sekä rekrytointeihin tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut ovat kehittämisen kohteena uudistuksessa. Kainuun Yrittäjien koordinoiman Business Kainuu yrityspalveluverkoston rooli on keskeinen tulevassa palvelumallissa. Uudistuvien TE-palveluiden nivominen jo olemassa oleviin Business Kainuu verkoston palveluihin luo Kainuuseen ja jatkossa Kainuu-Koillismaan työllisyysalueelle erinomaiset puitteet auttaa yrityksiä ja yrittäjäksi aikovia.

Näistä lähtökohdista Kainuun Yrittäjät on valmistellut yrittäjyyden ja omistajanvaihdosten edistämishanketta yhdessä Business Kainuu verkoston toimijoiden kanssa useissa tapaamisessa ja työpajoissa viimeisen vuoden aikana.

Hankkeen tavoitteena on parantaa yrityspalveluiden saatavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja tarkoituksen mukaisuutta TE2024 -uudistuksessa. Tavoitteena on edistää omistajanvaihdosten toteutumista matalan kynnyksen neuvontapalvelulla ja palveluohjauksella, monikanavaisella viestinnällä ja yrityksen arvon seuraamiseen kannustavilla työkaluilla. Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja aktivoida uusien yritysten perustantaa varsinkin niille toimialoille, joista yrityksiä lopettaa toimintansa sekä uusille toimialoille, joissa nähdään erityistä kasvupotentiaalia. Tavoitteena on edistää erityisesti opiskelijoiden ja oppilaitoksista valmistuvien mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Tavoitteena on edistää yritysten uudistumiskykyä, kasvuhalukkuutta, digitaalisuutta ja vastuullisuutta sekä kehittää julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä yrittäjyyden, kasvun ja omistajanvaihdosten edistämisessä. Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä Business Kainuu verkoston ja erityisesti oppilaitosten ja tiedeyhteisöjen yhteistyön kautta syntyvillä uusilla konsepteilla: kummiyrityskonsepti, sparrausohjelma ja kasvuohjelma.

Tavoitteet voidaan saavuttaa toteuttamalla kuuteen eri työpakettiin sisältyvät toimenpiteet:
Työpaketti 1 – Yritysten tilannekuva – tiedolla eteenpäin
Työpaketti 2 – Vahvaa viestintää, kannustavia kohtaamisia ja hyödyllisiä työkaluja
Työpaketti 3 – Yrittäjyyden edistäminen ja kasvun mahdollistaminen
Työpaketti 4 – Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 5 – Oppilaitosyhteistyö (Kao ja Kamk)
Työpaketti 6 – Palvelujen sujuvuus ja asiakaslähtöisyys TE2024 uudistuksessa

Hankkeen avulla Kainuuseen syntyy laadukas ja pysyvä yritysten perustamista edistävä palvelumalli, jonka myötä Kainuuseen perustetaan nykyistä enemmän uusia yrityksiä. Toimintakykyisille yrityksille löytyy jatkaja ja tärkeät lähipalvelut säilyvät ja uudistuvat. Mikro- ja pk-yritysten kasvuhalukkuus paranee merkittävästi. Jatkossa Business Kainuu verkoston kautta on tarjolla laadukas sparraus- ja kasvuohjelma eri toimialojen yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille. Opiskelijoille ja yrityksille on tarjolla kummiyrityskonsepti, jolla edistetään re-startupien syntymistä ja nuorten, erityisesti ulkomaalaisten opiskelijoiden, työllistymistä alueen yrityksiin.

Hankkeessa suunnitellut ja testatut tuotokset ovat hankkeen päättymisen jälkeen osa Kainuun Yrittäjien ja Business Kainuu verkoston ja siinä mukana olevien tahojen normaalia toimintaa.

Hanketiimi ja lisätiedot

Birit Oksman

projektipäällikkö
Kainuun Yrittäjät

Katri Roininen

projektiasiantuntija
Kainuun Yrittäjät

Hankkeen toteuttajana on Kainuun Yrittäjät ja sitä toteutetaan ajalla 1.9.2023- 31.12.2026. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni (Kainuun Liitto), Kajaanin ja Kuhmon kaupungit, Sotkamon, Paltamon, Ristijärven, Suomussalmen ja Puolangan kunnat. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 422 180 €.