Perustaminen

Yrittäjien yhteistoiminnan alkusanat Kainuussa lausuttiin 31.10.1934.

”Me allekirjoittaneet perustamme täten Kainuun Yksityisyrittäjät r.y. nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena on poistaa yksityisyritteliäisyyttä haittaavia epäkohtia, toimia hyödyllisten uudistusten aikaansaamiseksi yksityisyritteliäisyyden alalla, tehdä ja tukea ehdotuksia, jotka tarkoittavat yksityisyrittäjäin oikeutettujen etujen valvomista sekä kasvattaa ja voimistuttaa toverihenkeä ja kaikinpuolista ymmärtämystä yksityisyrittäjäin kesken sekä vakuutamme liittyvämme siihen jäseniksi ja hyväksymme sille ehdottamamme oheenliitetyt säännöt, jotka jätämme oikeusministeriön vahvistettaviksi.”

Kajaanissa, lokakuun 31. p:nä 1934

Jussi Ipatti
M. Kervinen
H. Luostarinen
A. Väisänen
Johannes Vartiainen
Antti Valjus
Eino Räisänen
E. Martikainen
A. Seppälä

Edellä lainatulla tavalla ilmoittivat perustajajäsenet yhdistyksensä viranomaisille, liittivät mukaan virkatodistuksensa ja jäivät odottamaan virallista vahvistusta aikomukselleen. Se tulikin 1.2.1935, jolloin oikeusministeriö ilmoitti, että se on hyväksynyt tämän yhdistyksen nimeen liitetyn r.y:n. Samalla saivat perustajat tietää, että heidän yhdistyksensä tässä yhdistysten luvatussa maassa oli rekisteriin merkitty numerolla 25.238.

Seuraavan kerran on yhdistysrekisteriin asiaa ollut 1.10.1948, jolloin yhdistyksen nimi muutettiin Yksityisyrittäjäin Kainuun Aluejärjestöksi ja seuraavan kerran 5.5.1961, jolloin tehdyllä nimenmuutoksella yhdistyksestä tuli Kainuun Yksityisyrittäjät r.y., kunnes v. 1963 kevättalvella päädyttiin jälleen uuteen nimeen – Kainuun Yrittäjät r.y.