KPY Arvot, missio ja visio

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n strategia ohjaa aluejärjestön vuosittaista toimintaa. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n hallitus hyväksyi strategian syksyllä 2021.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry on jäsenyrittäjien edunvalvontajärjestö, joka tekee tiivistä yhteistyötä päättäjien ja toimijoiden kanssa alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Yrittäjäjärjestö on alueen suurin ja merkittävin elinkeinoelämän järjestö, joka toimii kaikissa alueen kaupungeissa ja kunnissa 22 paikallisen yrittäjäyhdistyksen kautta.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on kaksikielinen aluejärjestö ja jäsenyrityksiä on n. 2 400. Olemme myös yksi Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä.

ROHKEA – AIKAANSAAVA – ENNAKKOLUULOTON – YHTEISTYÖKYKYINEN