KPY Vaikuttaminen

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry. on jo yli 80 vuoden ajan toiminut alueen yrittäjien vahvana edunvalvojana. Tavoitteenamme on että, alueen yrityksillä olisi parhaat mahdolliset edellytykset toimia, kasvaa ja kansainvälistyä. Teemme tiivistä yhteistyötä ELY – keskusten, maakuntaliittojen, elinkeinoyhtiöiden, oppilaitosten sekä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että osallistumme alueemme kehitystä koskeviin työryhmiin ja yrittäjyyttä tukeviin hankkeisiin, teemme lausuntoja ja kannanottoja sekä tarvittavien kehitysprosessejen käynnistämisiä.

Vastaavasti toimimme jäsentemme äänitorvena Keski-Pohjanmaan aluepäättäjien suuntaan ja toisaalta paikallisyhdistysten luottamushenkilöstö on tiiviisti tekemisissä paikkakuntansa kuntapäättäjien kanssa.