Keski-Suomen Yrittäjien hankkeet

Keski-Suomen Yrittäjät on vuosien varrella ollut mukana lukuisissa yrittäjyyttä edistävissä hankkeissa, joko osa-toteuttajana tai hallinnoijana. Tutustu nykyisiin ja jo toteutettuihin hankkeisiin alta.

YrityskaupaKS-hanke (ESR+) 2024-2026

YrityskaupaKS – myyntikuntoa ja ostopolkuja Keski-Suomeen -hankkeen (ESR+) toimenpiteillä vahvistetaan keskisuomalaisten yritysten myyntikuntoa, tuetaan yrityskauppoja ja tehdään työtä yritysten omistajanvaihdosten sujuvoittamiseksi koko Keski-Suomessa.

OmistajaKS-hanke 2022-2023

OmistajaKS – omistajanvaihdoksista elinvoimaa -hanke (ESR) palveluksessasi. Oletko miettinyt yrityksen myyntiä, ostamista tai sukupolvenvaihdosta? OmistajaKS-hanke auttaa.

Hyvinvointikartta-hanke 2020-2022

2020 lokakuussa startanneessa ESR-rahoitteisessa Hyvinvointikartta-hankkeessa on tavoitteena vahvistaa Keski-Suomen mikro- ja pk-yritysten hyvinvointia, hyvinvoinnin osaamista ja johtamista sekä työkykyjohtamista.

Elinvoimaa kuntiin yhdessä -hanke

Elinvoimaa kuntiin yhdessä -hankkeessa pureudutaan yrittäjien ja kuntien yhteistyön sekä vuoropuheluosaamisen edistämiseen Keski-Suomessa. Tärkessä roolissa hankkeessa ovat etenkin Keski-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset ja niiden luottamushenkilöt sekä kunnanjohtajat/muut kuntapäättäjät ja kehittämisyhtiöiden johto.

YrhyvaKS-hanke

Keski-Suomen Yrittäjät on mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa. Maakuntaliiton rahoittaman YrhyvaKS-hankkeen tavoitteena on tuoda yksityisten palveluntuottajien näkökulmaa Keski-Suomen Hyvinvointialueen kehitystyöhön palvelurakenteita suunnitteleville ryhmille.