Kokemuksia toiminnasta

Millaisia kokemuksia yrittäjillämme on kummitoiminnasta? Tutustu tarinoihin alla.

Hallin Talkkari ja Taksipalvelu Silván yrittäjä Tero Silván kokee saaneensa kummitoiminnasta paljon tukea ja suuntaa omaan tekemiseen.

VideoDrone Finland Oy:n Juhani Mikkola avaa luottamuksen merkitystä kummiasiakkaan näkökulmasta.
Ommellisen Liisa Häkli jakaa omia kokemuksiaan Yrityskummien kanssa toimimisesta.