Kymen Yrittäjät ry

Kymen Yrittäjät ry on toiminut pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvojana ja tiedonvälittäjänä Kymenlaaksossa jo kahdeksan vuosikymmentä. Kymen Yrittäjät on yksi keskusjärjestö Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä, jonka alueella toimii yhdeksän paikallisyhdistystä. Jäseniä on noin 2000.
 
Kymen Yrittäjät ry perustettiin Kotkassa 12.2.1939. Perustamisasiakirjan mukaan ”järjestö perustettiin yksityisen yritystoiminnan yhdyssiteeksi valvomaan ja edistämään yksityisyritteliäisyyden yhteisiä etuja sekä vakiinnuttamaan yksityisyritteliäisyyttä maakunnassamme ja maassamme”.
 
Yrittäjyyden ja yrittäjäjärjestön arvostus on kuluneiden vuosien ja vuosikymmenien aikana kasvanut. Kymen Yrittäjät ry on löytänyt paikkansa maakunnallisessa yhteistyössä. Yrittäjäjärjestö toimii menestyksekkäästi välittäjänä sekä yrittäjäjärjestön sisällä että järjestöstä ulospäin.
 
Kymen Yrittäjät paikallisyhdistyksineen haluaa kehittää elinkeinoelämää maakuntamme parhaaksi yhteistyössä muiden alueellisten ja paikallisten vaikuttajien kanssa.