Julkiset hankinnat

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia niin sanotun hankintayksikön tekemiä ostoja. Hankinta tarkoittaa, että omana organisaationa tuottamisen sijaan tarvittavat tavarat ja palvelut ostetaan tai vuokrataan tai teetetään urakalla ulkopuolisella. Hankintalaki velvoittaa hankintayksikön julkaisemaan hankinnasta tarjouspyynnön Hilma-palvelussa, mikäli hankinnan arvo ylittää kansalliset kynnysarvot.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
Suomen Yrittäjien hankintaneuvonta
HILMA -julkiset hankinnat
Kouvolan kaupungin hankinnat
Kouvola Innovation Oy – Hankinta-asiamiespalvelu
Kotkan kaupungin hankinnat
Cursor Oy – Hankintaneuvonta
Mercell Suomi Oy – Hankintavahtipalvelu