Edunvalvonta

Pohjois-Karjalan Yrittäjät toimii asiantuntijana ja vaikuttajana parantaen pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Tavoitteena on myös lisätä yrittäjien painoarvoa ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä luoda parempaa toimintaympäristöä yrittäjyydelle. Yrittäjäjärjestöllä on kiinteät ja laajat yhteydet Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon, TE-palveluihin ja muihin valtion hallinnon viranomaisiin, maakunnan sekä kaupunkien ja kuntien päättäjiin, yrityspalveluorganisaatioihin, rahoitus- ja vakuutusyhtiöihin, elinkeinoelämään, koulutusorganisaatioihin ja oppilaitoksiin sekä muihin järjestöihin.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Pohjois-Karjalan Yrittäjien edunvalvonnan tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnan päätöksentekoon ja sitä kautta yritysten toimintaedellytyksiin jo asioiden valmisteluvaiheessa. Pohjois-Karjalan Yrittäjät on aktiivinen ja aloitteellinen uusien ehdotusten tekijä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Aluejärjestö vaikuttaa yhteiskunnan päättäjiin sekä eri sidosryhmiin yrittämisen edellytysten parantamiseksi sekä tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kaikille maakunnan yrityksille. Me Pohjois-Karjalan Yrittäjissä tahdomme parantaa yrittämisen olosuhteita ja rakentaa Pohjois-Karjalasta entistä parempaa yrittäjyyden maakuntaa.

Pohjois-Karjalan Yrittäjien eräs keskeinen vaikuttamisen kohde on maakunnan kaupunkien ja kuntien elinkeinopolitiikka. Ajankohtaisia maakunnallisia edunvalvonnan haasteita ovat mm. julkisten palvelujen avaaminen aidolle kilpailulle, oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, yritysten sukupolvenvaihdosten onnistuminen sekä yritysten työvoimatarpeen ja koulutuksen parempi kohtaaminen.

Yrittäjien yleisiin kansallisiin toimintamahdollisuuksiin, jotka usein liittyvät lainsäädäntötyöhön, vaikutetaan keskusjärjestömme – Suomen Yrittäjien – kautta. Tutustu keskusjärjestön edunvalvontatyöhön Suomen Yrittäjien sivuilla. Elinkeinoelämän järjestöistä yrittäjäjärjestö on jäsenmäärältään selvästi suurin ja ainoa järjestö, jolla on kattava paikallisen tason verkosto. Tästä syystä meitä myös kuunnellaan.