Hallitus

Pohjois-Karjalan Yrittäjien hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Hallitus käyttää aluejärjestön toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.

Varapuheenjohtaja