Näin hankit työterveyshuoltopalvelut

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry on solminut työterveyshuollon puitesopimuksen Lääkäriasema Resetti Oy:n ja Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy:n PK-Terveys kanssa.

Pohjois-Karjalan Yrittäjien lokakuun 2017 alusta voimaan tulleella puitesopimuksella työterveyshuollon järjestäminen lain vaatimalla tavalla on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi jäsenyrityksille.

Puitesopimuksella varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat jäsenyritysten tarpeita.

Jäsen voi solmia puitesopimuksella:

1) Ennaltaehkäisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon, joka sisältää mm.

• työpaikkaselvityksen

• kirjallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman

• tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen (TANO)

• terveystarkastukset

• työyhteisön toimivuuden edistämisen

• työssä selviytymisen seurannan ja kuntoutukseen ohjaamisen

• sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan yhteistyössä yrittäjän/yrityksen kanssa

• ensiavun järjestämiseen osallistumisen

• työterveyshuollon laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta

2) Halutessaan jäsenyrittäjällä on mahdollisuus ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi hankkia työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut puitesopimuksen puitteissa. Se sisältää

· työterveyslääkärin, työterveyshoitajan tai muun työterveyshuollon ammattilaisen antaman hoidon laboratorio -ja kuvantamistutkimuksineen.

· erikoislääkärikonsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

Lisäksi jäsen voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina (esimerkiksi hieronta).

Puitesopimuksen yksityiskohtainen sisältö (pdf)

Yleistä tietoa työterveyshuollosta (pdf)

Tietoa työterveyshuollosta (pdf)

Liity puitesopimukseen ja järjestä itsellesi ja yrityksellesi työterveyshuoltopalvelut!

Voit liittyä puitesopimukseen ottamalla yhteyttä seuraavien yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöihin:

Lääkäriasema Resetti Oy
Johanna Mikkonen
vastaava työterveyshoitaja johanna.mikkonen@resetti.fi
puh. 0400 269502

Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy – PK Terveys
Päivi Eteläpää
palvelupäällikkö
paivi.etelapaa (at) pkterveys.fi
puh. 050 470 7756

Puitesopimuksen kilpailutus on tehty yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX / Palvelut -hankkeen kanssa.

Lisätietoa sopimuksen sisällöstä saat

Merja Blomberg
toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry
merja.blomberg@yrittajat.fi
puh. 050 367 5194

Lisätietoja hankkeesta saat

Helena Palmgren
kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
helena.palmgren@ttl.fi
puh. 040 746 9439

Avaa pop-up -ikkuna