Nolla Tapaturmaa Pohjois-Karjalassa

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena hankkeessa oli yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja tuottavuuden kohottaminen työtapaturmia ehkäisemällä ja Pohjois-Karjalan nostaminen Suomen turvallisimpien maakuntien joukkoon.

Hankkeen jäsenyrityksille avattiin Profile viestintä- ja johtamisjärjestelmä, josta löytyi ajankohtaisia yleisiä asioita sekä hankkeen aikana järjestetyt tapahtumat/seminaarit. Kyseinen järjestelmä on nyt lakkautettu ja tärkeimmät sen sisällöstä siirretty sivulle Työturvallisuus-materiaalit.

Mukaan monen kokoisia yrityksiä eri toimialoilta

Hanke on saanut alueella erittäin positiivisen vastaanoton. Mukana hankkeessa oli 76 yritystä, niin suuria kuin pieniä. Hankkeen vaikutuksen parissa oli noin 5000 pohjoiskarjalaista työntekijää.

Keskeistä yritysten tukeminen

Pohjois-Karjalan Yrittäjien Nolla tapaturmaa projektissa kiinnitettiin huomioita työturvallisuuteen. 82 % kaikista työtapaturmista tapahtuu pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja peräti 90 % kuolemaan johtuneista tapauksista. Työturvallisuuden kehittämisellä parannetaan yritysten tuotannollista toimintaa.

Työriskikartoituksia ja arkiasioita, mitä muuta?

Hankkeessa keskityttiin työhön liittyviin työturvallisuuden arkiasioihin ja tehtiin yritysten kanssa sitä mikä yrityksen toiminnan kannalta on olennaista, jotta saadaan turvallisuutta kehittymään yrityksissä. Näitä konkreettisia toimenpiteitä oli mm. lakisääteisten asioiden toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen yrityksen toiminnassa. Työturvallisuusasiat on oltava mukana johdon ja työntekijöiden arkea eikä erillisinä kokonaisuuksina. Työympäristön ja työhön liittyvät riskien ja vaarojen arviointi oli yksi merkittävä toimenpide, jonka tekemiseen hanke pystyi tarjoamaan apua. Yrityksen hyväksi tehtävistä toimenpiteistä sovittiin yksityiskohtaisesti yrityksen johdon kanssa. Tässä yhteydessä sovittiin millaisia työturvallisuuden kehittämistoimenpiteitä lähdettiin tekemään, millä aikataululla ja miten. Lisäksi keskeinen asia oli yhdessä sovittujen korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen ja niiden seuranta.

Yrityskohtaisten juttujen lisäksi hanke tarjosi jäsenenä oleville yrityksille:

  • Yhteistyöverkoston
  • Vierailuja yrityksiin
  • Yhteisiä tapaamisia ja toisilta oppimista
  • Läheltä-piti ilmoitusmenettelyn käyttöönottoapua ja jatkokehittämistä
  • Työturvallisuutta edistäviä teematilaisuuksia
  • Koulutusmateriaaleja yritysten käyttöön
  • Työturvallisuutta edistäviä koulutus-hankkeita, mm. työturvallisuuskortti
  • Henkisen puolen työturvallisuuden kehittämistä mm. yrittäjien, johdon ja työntekijöiden jaksamiseen liittyviä asioita.

Hankkeen projektipäällikköinä toimivat Mika Vallius ja Markku Haurinen. Työturvallisuuden kehittämisen parissa jatkaa Pasi Viitamäki, EA-passi Oy, http://www.suomentyoturva.fi/, puh. 040 749 7105.