Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa -kehittämisohjelma

1.6.2023 – 31.5.2026

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

”Oletko miettinyt mitä vastuullisuus juuri sinun yrityksessäsi on?”

Vastaa lyhyeen kyselyymme jolla keräämme tietoa tulevia tapahtumia ja koulutuksiamme varten.

Vastuullisuus on enemmän kuin vain sana; se on sitoumus toimia oikein ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi. Vastuullisen liiketoiminnan taustalla on YK:n Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda 2030. Tämän ohjelman tavoitteet ovat yhteiset kaikille maailman maille, ja hallitukset ovat sitoutuneet laatimaan kansalliset suunnitelmat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Vastuullisesti toimiva yritys tunnistaa toimintansa vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, talouteen ja yhteiskuntaan. Se pyrkii vahvistamaan positiivisia ja minimoimaan negatiivisia vaikutuksia. 

Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa -kehittämisohjelma auttaa pk-yrittäjiä saamaan oikeat tiedot toimintaympäristön muutoksesta ja vastuullisen liiketoiminnan odotuksista.

Hankkeen päätavoitteina on epäselvien vastuullisuus megatrendien niin vaatimusten kuin mahdollisuuksien avaaminen kaikille yrittäjille. Tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämisen ohella tavoitteena on innostaa ja valmentaa yrittäjiä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin saavuttaa kilpailuetua, kasvattaa toimintaansa, hyödyntää Euroopan ja maailmanlaajuisesti kansainväliset tilaisuudet ja saada työpaikat kasvuun Pohjois-Karjalassa.

Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa -hankkeessa valmennetaan yrittäjiä erilaisissa työpajoissa. Lisäksi tulemme järjestämään erilaisia seminaareja aiheeseen liittyen. Työpajat käsittelevät mm. ympäristövastuullisuutta, asiakkaita, henkilöstöä, yhteiskuntaa, kiertotaloutta, työllisyyttä, viestintää jne.

Lisätietoja kehittämisohjelmasta antaa:

Seuraa meitä somessa!

Facebook
Instagram