Emeritus-klubi

Savon Yrittäjät ry:n ja sen jäsenyhdistysten keskeisissä järjestötehtävissä on toiminut yrittäjiä ja yrittäjyydestä jo luopuneita, joilla on runsaasti tietoa, kokemusta, taitoja ja hiljaista tietoa. Savon Yrittäjät ry:n hallitus on perustanut Emeritus-klubin näiden henkilöiden pitämiseksi yrittäjäjärjestön aktiivisen toiminnan piirissä.

”Klubin tarkoitusta toteutetaan jäsentoiminnan kautta myös siten että nautitaan pöydän antimista, puhutaan ja joskus ollaan hiljaa. Yleensä yhdessä muiden kanssa ja ainakin muutaman kerran vuodessa jäsenten kesken.”

”Nimihän on oltava niin jäsenillä kuin klubillakin. Ne saattavat vaihdella vuosien, mittaan paitsi klubin nimi. Klubin nimi mainitaan näissä säännöissä ja se on pysyvä.”

”Aina klubilaisten yhdessä ollen ensin varmistutaan miten asiat ennen vanhaan olivat ja keksitään keinot, millä tähän liittyvät tarpeelliset tiedot saadaan vastuussa olevien pureskeltavaksi.

”Sen mukaan kuin kulloinenkin hyvä tapa sallii, on jäsen oikeutettu käyttämään tittelinsä lisäkkeenä sanoja Emeritus ja Emerita. Sukupuolesta riippuen.”

Klubin puheenjohtajan nuijaa heiluttaa

Emerita Sirpa Kinnunen
p. 0400 481 703
info@skinnunen.fi

Emerita Sirpa antaa lisätietoja klubin toiminnasta