Näin vaikutimme 2021

 • Järjestimme noin 50 yritykseen vierailut Savo-Karjalan kansanedustajille elokuussa – paikallisten yritysten ja yrittäjien asiat tiukasti keskustelun ytimessä  
 • Lausuimme valtion väyläviraston investointiohjelmaan vuosille 2022 -2029  
 • Lausuimme Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta 2040 ja maakuntaohjelmasta 2022-2025 
 • Teimme kannanoton valtioneuvostolle yksityisteiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta  
 • Kävimme vuoropuhelua oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa työvoiman saatavuuteen liittyen 
 • Seurasimme aktiivisesti alueemme julkisia hankintoja ja tarpeen mukaan vaikutimme niihin etuvetoisesti hankintalain hengen mukaisesti pk-yritysten mahdollisuuksia parantaen 

Savon Yrittäjien vaikuttamistyön keskiössä

Sesonkityöntekijöiden työlupamenettely joustavammaksi
Omistajavaihdos-palveluiden rahoitus ministeriön pysyväisrahoitukseen
Alemman tieverkon korjausvelka purettava ja kunnossapitoon investoitava
Sähkömarkkinalain uudistuksessa muistettava haja-asutusalueet
Sote-ratkaisun viipyminen viivyttää koko toimialan kehitystä ja mm. työvoimakysymystä
Case Finnpulpin opit – metsien merkitystä Itä-Suomelle korostettava ja samoin suomalaista metsäosaamista
Itäradan suunnittelua vietävä määrätietoisesti eteenpäin
Työperäisen maahanmuuton tarveharkinta poistettava
Maahanmuuttajien koulutusta on uusittava
Itä-Suomen yhteinen TOP10 – leveällä rintamalla mediaan, eduskuntaan ja ministeriöihin

 • Savon Yrittäjät johtaa yhteiskunnallista keskustelua yrittäjyydestä Pohjois-Savossa 
 • Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa on huomioitava yrittäjyyden edellytykset – yritysten on pystyttävä tuottamaan palveluja vuoden 2023 alussa käynnistyvällä hyvinvointialueellamme 
 • Vaikutamme ja teemme yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa yritysten koulutustarpeet, työvoiman kohtaantohaaste, nuorten työllisyysaste sekä työurien jatkamisen teemoilla 
 • Julkisen sektorin hankintapolitiikan pitää tukea maakunnan yritysten kasvua ja kehitystä – hankinnat on jaettava tarkoituksenmukaisiin osiin, jotta pienyrityksetkin pääsevät mukaan  
 • Pohjois-Savon saavutettavuuden ja infran kehittämiseen on vaikutettava laajalla rintamalla – Savon rata, alempi tieverkko, VT5 – myös infran kunnossapito on tärkeää elinkeinoelämän kuljetusten mahdollistamiseksi