Näkymätöntä työtä kulisseissa – yhteiskuntavaikuttaminen Yrittäjien kovaa ydintä

Suomen Yrittäjien vaikuttamistyö näkyi vahvasti mediassa koronapandemian alettua. Ei päivää etteikö Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen esikuntineen antanut kannanottoja julkisuuteen. Käytännössä Yrittäjien ykkösketju asui ministeriöiden ja eduskunnan neuvotteluhuoneissa. Kovimman pandemiavaiheen ohitettua, moni jäsen on kysynyt mitä Suomen Yrittäjät nyt tekee – mitä saitte viime vuonna aikaan?

Yrittäjät vaikuttaa Suomessa kolmella tasolla: valtakunnallisesti, aluejärjestöissä ja paikallisyhdistyksissä. Jokaisella portaalla on oma tärkeä roolinsa. Vaikuttaminen on näkymätöntä puurtamista.  Kun on kyse lakimuutoksista, asetuksista, yrittäjien tai kansalaisten sosiaaliturvaan tai muista tärkeistä asioista, liikutaan herkällä maaperällä. Keskeneräistä asioista ei saa puhua ja keskeneräistä työtä ei saa arvostella, kuuluu vanha sananlasku. Lakimuutokset vaativat pitkää pinnaa ja viestin toistoa yhä uudelleen.

Työnjako valtakunnallisen keskusjärjestön ja aluejärjestö Savon Yrittäjien välillä sujuu järkiperäisesti. Suomen Yrittäjät lobbaa valtakunnan tasolla ministeriöihin, virkamiehiin ja kansanedustajiin. Impulssit tulevat kaikista aluejärjestöistä ympäri Suomen.

Kuitenkin tärkein yrittäjävaikuttamisen työ tehdään alueilla ja paikallisesti kunnissa ja kaupungeissa. Savon Yrittäjillä on aktiivinen vuoropuhelu vaalipiirin kansanedustajien kanssa.  Vuoropuhelu ei ole sanahelinää. Tapaamme livenä ja teamsin välityksellä useita kertoja vuodessa. Savon Yrittäjien TOP 10 agenda on tehty koko vaalikaudelle ja sen toteutumista seuraamme seuraavan kerran YrittäjäYstävällisin kansanedustaja TalkShowssa Kuopiossa 28.2. klo 13-16. Tulkaa linjoille.

Toinen tärkeä vaikuttamiskanava Savon Yrittäjien jäsenyrittäjille  ovat omat yrittäjäedustajamme Suomen Yrittäjien valiokunnissa, työryhmissä ja työmarkkinavaltuuskunnassa.  He vievät pohjoissavolaista yrittäjäviestiä valtakunnan tasolle. Saimme alkaneelle  2022-2023 kaudelle kymmenen pohjoissavolaista yrittäjää näihin valiokuntiin, jotka keskittyvät omassa työssään yksittäisten toimialojen tai aihepiirien vaikuttamiseen. Löydätte uusien edustajiemme yhteistiedot tästä Uutiskirjeestä, ottakaa yhteyttä.

Mitkä ovat olleet viime vuoden Savon Yrittäjien  kärkiviestejä  eduskuntaan ja valtakunnan päättäjille?  Tässä pari esimerkkiä.  Pohjois-Savossa on lukemattomia yksityisteitä, joiden kunnossapito on tienhoitoyhdistyksillä ja sitä kautta perusparannuslainoitukset ja investoinnit monimutkaisia. Esitimme alueen kansanedustajille valtion takausta näihin yksityisteiden korvausinvestointien lainoille – konkreettinen ja yrittäjien arkea lähellä oleva ehdotus, joka koskee nimenomaan tiheästi risteäviä alemman tieverkon yhteyksiä.

Toisen tyyppinen vaikuttamiskohde on esimerkiksi  VT5 viitostien hanke sekä muut Väyläviraston infrahankkeet, joista puolestaan olemme lobanneet yhdessä muiden elinkeinoelämän järjestöjen, mm. Kuopion kauppakamarin ja MTK:n  kanssa.  Pohjois-Savossa toimii kahdeksan etujärjestön edustajista koostuva, säännöllisesti tapaava ryhmä, johon itse osallistun. Vastaavaa yhtä laajaa työnantajien ja työntekijöiden sekä elinkeinoelämän järjestöjen kokoonpanoa ei tietääksemme ole muualla Suomessa – kiitokset siis ryhmän perustaneille henkilöille. Etujärjestö on vaikuttanut mm. Pohjois-Savon liiton maakuntasuunnitelmaan, EU:n elpymisrahaston kohteisiin sekä maakunnan Uuden kasvun ohjelmaan.

Uusi hallinnon taso – hyvinvointialueet lisäävät vaikuttamistyötämme Pohjois-Savossa. Kuntavaikuttamisessa olemme Suomen kärkeä. Meillä on suhteellisesti eniten yrittäjävaltuutettuja valtuustoissa ja aluevaltuustojen yrittäjien määrällä nousimme yli keskiarvon. Neljä kertaa vuodessa tapaamme Pohjois-Savon kuntajohtajat ja lisäksi yritysneuvojien ja elinkeinovastaavien kanssa teemme jatkuvasti ruohonjuuritason työtä mm. Jatkis omistajanvaihdospalvelun ja HelpDesk-palvelun kautta.

Kunnissa yrittäjäyhdistykset tapaavat oman kuntansa johtoa vuosittain ja YrittäjäYstävällisin kunta-kisassa voittopokaalin pokkaa kunta, joka konkreettisesti yrittäjien mielestä on parantanut kunnan yritysilmapiiriä.  Viime vuonna palkittiin Leppävirta, Vieremän Maakunnallisessa 23.4.2022 palkitaan uusi ykkönen.

Onko yhteiskuntavaikuttamisella  merkitystä, onko se yrittäjille tärkeää?  Viimeisessä valtakunnallisessa Suomen Yrittäjien Jäsenkyselyssä te vastasitte , että on merkitystä. Yhteiskuntavaikuttaminen, yrittäjien aseman parantaminen nousivat jäsenyyden perusteiden ykkösiksi -jälleen kerran. Monta kertaa yrittäjäyhdistykset liitetään verkostoitumiseen, tapahtumiin tai  jäsenetuihin mutta kova ydin on yrittäjän aseman parantamisella.

Jäsenkyselyn ehkä yllättävin vastaus liittyi Arvopohjaan. Vastasitte, että Yrittäjien ajama arvomaailma ja sen korostaminen nousevat yhä tärkeämmiksi jäsenyyden perusteiksi. Yrittäjyyden arvopohja koostuu vapaasta kilpailusta, reilun markkinatalouden pelisäännöistä, yksityisen sektorin tunnustamisesta Suomen talouden perusrankana. Arvojen nostaminen näin vahvaksi vaikuttimeksi on hienoa kuultavaa. Arvopohjasta Yrittäjäjärjestö on alun perin lähtenytkin liikkeelle. Tänä vuonna juhlimme 90-vuotiasta Savon Yrittäjiä ja toiminnassamme arvot ovat edelleen vahvasti mukana. Uudessa strategiassamme arvot koostuvat neljästä asiasta: Rohkeudesta, Luotettavuudesta, Uusiutumisesta ja Ystävällisyydestä.

Kiitokset teille antamistanne kommenteista, kysymyksistä ja evästyksistä.  Savon Yrittäjien palvelulupaus on ”Parannamme yrittäjän arkea”. Tervetuloa Yrittäjien tapahtumiin tai vaikka toimistolle Aapelin 3.kerrokseen kahveille.

Yrittäjäterveisin,

Paula Aikio-Tallgren
Savon Yrittäjät toimitusjohtaja
p. 0400 404 346
paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi