Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta valitaan Savon Yrittäjien keväkokouksessa. Se on riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on henkilövalintojen valmistelu sääntöjen määräämällä tavalla. Vaalivaliokunta painottaa oman tehtäväkuvansa riippumattomuutta henkilövalintojen valmistelussa. Henkilövalinnat palvelevat alla mainittujen perustelujen mukaisesti mahdollisimman hyvin Savon Yrittäjien strategiaa ja tavoitteita.