Koulutustallenteet

Mukaan julkisiin hankintoihin – uhkasta mahdollisuudeksi

Mitä ovat julkiset hankinnat ja miten yritys voi valmistautua niihin? Mistä tiedät, mitä ja milloin hankintayksiköt hankkivat? Mistä saat apua julkisten hankintojen kysymyksiin?

Asiantuntijana Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius. Video on osa HYMYII-hankkeen webinaaritallennesarjaa. Tallenteen pituus on noin 20 minuuttia.

HYMY Uusimaa II -hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä.

Verkkokauppa-alustan valinta

Millainen verkkokauppa-alusta toimisi parhaiten yritykseni tarpeisiin?

 • Verkkosuunnittelun perusteet
 • Verkkosivualustojen erot
 • Kolme eri tyyppistä alustaa vertailussa
 • Vinkkilista yrittäjälle

Asiantuntijana Jonna Lönnroth/Markkinointi-Meemi.

Video on osa HYMYII-hankkeen koulutustallennesarjaa.

Sosiaalinen media yrittäjän työkaluna – somen perusteet haltuun

Sosiaalinen media yrittäjän työkaluna – somen perusteet haltuun -videotallenteella tutustut somen perusteisiin ja löydät vastaukset sosiaalisen median kysymyksiin:

 • digimaailman tarvehierarkia
 • kuluttajien ostokäyttäytyminen
 • somekanavan valinta
 • asiakkaan tarpeiden huomioiminen ja sosiaalinen media tarpeen herättäjänä
 • 2021 sometrendit ja -vinkit

Asiantuntijana Jessica Hynynen/Digimasters Helsinki. Video on osa HYMYII-hankkeen webinaaritallennesarjaa. Tallenteen pituus on noin 20 minuuttia.

HYMY Uusimaa II -hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä.

Vinkit hakukoneoptimointiin (SEO)

Mikä on SEO ja miksi se on tärkeää?
Mitkä asiat ovat oleellisia SEO:n kannalta?
Miten saada parhaiten ilmaista näkyvyyttä?
Miten voi itse vaikuttaa SEO-asioihin?
Mitä konkreettisia asioita voi tehdä?
Vinkkejä toimintaan!

Asiantuntijana Pirjo Virkkunen/Digilick. Video on osa HYMYII-hankkeen koulutustallennesarjaa. Tallenteen pituus on noin 20 minuuttia.

HYMY Uusimaa II -hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä.

Ympäristöasioiden hallinta pk-yrityksissä

 • Mikä on ympäristösertifikaatti ja miten se suhteutuu ympäristöohjelmaan?
 • Millaisia erilaisia vaihtoehtoja ympäristötyölle on olemassa?
 • Miksi ympäristövastuutyötä kannattaa tehdä?
 • Millä tavalla ympäristövastuutyötä voi toteuttaa eri kokoisissa yrityksissä?
 • Miten pääset alkuun ympäristötyössä?

Asiantuntijoina Ekokompassin Anu Elo ja Hanna Nikkola. Haastattelijana Sanna Sassi. Videon kesto noin 10 minuuttia. Video on osa HYMYII-hankkeen webinaaritallennesarjaa.

Asiakaskokemus ja ostopolut

Tällä videotallenteella pääset tututumaan palvelumuotoiluprosessiin, yhteiskehittämiseen, sekä asiakkaan ostopolkujen kuvaamiseen.

 • Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja miten prosessi etenee?
 • Miksi asiakastarpeiden ymmärtäminen on niin tärkeää ja miksi asiakkaan ostopolut olisi hyvä kirjata auki?

Asiantuntijana Krista Keränen/Vision Factory, haastattelijana Sanna Sassi.

Video on osa HYMYII -hankkeen koulutusvideosarjaa.

Kirjanpidon perusteet yrittäjälle

 • Mistä kirjanpito koostuu?
 • Miten kirjanpitoa pitäisi osata lukea?
 • Mitä voin saada irti kirjanpitäjältä saamistani raporteista?
 • Miten osaisin arvioida kirjanpidon laatua tai tasoa? Tulosta?
 • Millainen on toimiva kirjanpitäjän ja yrittäjän yhteispeli, roolijako?
 • Mistä minun tulee ymmärtää huolehtia itse ja mitä taas voin odottaa kirjanpitäjältä?

Asiantuntijana Leena Rekola-Nieminen. Haastattelijana Sanna Sassi.

Video on osa HYMYII-hankkeen koulutustallennesarjaa.

Talouden peruskäsitteet yrittäjälle

Yrityksen talouden peruskäsitteet tutuksi:

• tuloslaskelma
• tase
• liikevaihto
• voitto
• verot
• osinko
• yksityiskäyttö

Asiantuntijana Leena Rekola-Nieminen. Haastattelijana Sanna Sassi.

Video on osa HYMYII-hankkeen koulutustallennesarjaa.

Kannattavuuden arviointi

 • Miten voin arvioida yrityksen kannattavuutta?
 • Miksi mitata kannattavuutta?
 • Millaisia tunnuslukuja kannattavuuteen liittyy?
 • Miten lasken kannattavuuden tunnuslukuja yrityksen tuloslaskemasta?

Asiantuntijana Eelis Salo/Tilintarkastus Rantalainen Oy. Video on osa HYMYII-hankkeen koulutustallennesarjaa.

Sivutoiminen yrittäjyys ja sähköinen taloushallinto

Yrittäjän polku voi kulkea monenelaista reittiä. Videolla kuulet sivutoimisena yrittäjänä työskentelevän Toven ja taloushallintoyrittäjä Rissen yrittäjätarinat sekä parhaat vinkit sivutoimisen yrittämisen mahdollisuuksista.

 • Miten sähköinen taloushallinto auttaa yrittäjää?
 • Mihin kirjanpitäjää sitten tarvitaan?

Mukana videolla Tove Sjöberg ja Risse Lundius. Video on osa HYMYII-hankkeen koulutustallennesarjaa. Tallenteen pituus on noin 20 minuuttia.